(+47) 67176860 sendmail

Vann er stort sett kjemi. I sin reneste form vil alt vann forsøke å løse opp alle materialer det kommer i kontakt med, - for å oppnå equillibrium med sine omgivelser. En vannanalyse gir derfor verdier på stoffer som vannet har vært i kontakt med frem til forbruker.  Normer for vannkvalitet angir hvilke verdier som er akseptable. Forskjellige rensetrinn og rensemetoder må benyttes for å fjerne ulike forurensninger. En vannanalyse er av avgjørende betydning for hvilke tiltak som kreves for å gi vannet ønsket kvalitet. nedenfor får du svar på spørsmål om vanlige forurensninger og hvordan en vannanlyse skal leses.