(+47) 67176860 sendmail

Desinfeksjon

Vann kan desinfiseres på en rekke måter. Klorering, Ozonering, UV-Behandling og sterilfiltrering. Alle metoder han sine fordeler og ulemper. De langt fleste drikkevannskilder i Norge er overflatevann, surt, bløtt, med tildels store mengder organisk materiale. Klorering av humusholdig overflatevann er lite ønskelig pga. dannelse av skadelige trihalomethaner. Ozonering av humusholdig vann er også forbundet med uønskede bivirkninger. UV (Ultraviolett Bestråling) er derfor en toneangivende behandlingsmetode for desinfisering av de fleste vannkilder. Vi er behjelpelig med dimensjonering og installasjon av anlegg. Vi leverer SIFF godkjente AQUAFINE anlegg for alle kapasiteter. Hva  er UV Desinfeksjon.

Ved påvisning av patogene bakterier i humusholdig drikkevann, bør det installeres et anlegg for fjerning av humus, før et desinfeksjonsanlegg. Vi er behjelpelig med anlegg, men tar for oss her alternative metode for desinfeksjon av vann hvor det det påvist bakterier.

Ozon Destruksjon ved bruk av UV

I enkelte applikasjoner innen vannbehandling anvendes Ozon for å oksydere rester av organisk materiale eller spesielle ioner. Ozon benyttes også til å desinfisere ledningsnett og distribusjonsanlegg.

Ozonbehandling av drikkevann

Ozonering/behandling er avhengig av kvaliteten på vannkilden. Typiske anvendelser av ozon er for desinfisering og kontroll av algevekst, uskadeliggjøring av bakterier og virus, samt som preoksidant for uorganisk og organisk materiale for fjerning av smak, lukt og fargestoffer,

PRO50 – Trojan UV Max – USEPA UVDGM Biodosimetrisk Sertifisert – 40 mJ Intensitet

Trojan UVMarkedsledende UV anlegg som tilfredstiller den nye normen fra Folkehelseinstituttet med 40 mWs cm2 stråledose (40mJ/cm2) ved bølgelengde på 253,7 nanometer. Lavtrykks Amalgaman lamper med 2 års levetid, digital overvåking og alarmer.

Modelloversikt Markedsledende UV anlegg - Aquafine CSL serie.

CSL serien UV anlegg består av et kompakt design med UV kammer og el-kabinett med alle elektriske komponenter i samme enhet. Anleggene dekker kapasiteter fra 9,1 m3/time til 118,2 m3/time. Modell UVK er godkjent for 40.000 mwco/cm2 med Lloyds sertifikat for marine applikasjoner i tillegg til godkjennelse fra Folkehelsinstituttet

Underkategorier

Ultraviolett bestråling er en svært popular metode for å desinfisere vann.  Ved UV bestråling benyttes lamper med effekt på min. 30.000 uW Sek/cm2 ved frekvens på 254 nanometer etter 8000 timer (1 år). Strålene trenger inn i molekylets DNA og ødelegger dette slik at bakterier mister forplantningsevnen. UV desinfiserer uten bruk av kjemikalier og det endrer ikke vannets struktur. UV teknologi har også andle anvendelsesområder innen vannbehandling, som Ozon Reduksjon, TOC Reduksjon, samt reduksjon av Klor og Kloraminer

Det er utviklet en rekke typer anlegg med forskjellig stråledose, anhengig av anvendelsesområde. Folkehelseinstituttet har satt krav til anlegg , og godkjenner disse i 2 klasser. Ved dimensjonering av anlegg er følgende informasjon av betydning:

 Begrensninger ved bruk av UV desinfeksjon

UV fjerner imidlertid ikke sopp, sporer og cyster. UV filterer ikke vannet. Bestrålingen har umiddelbar effekt. Et UV anlegg bør derfor plasseres så nære brukerstedet som mulig.

UV anlegg bør ikke benyttes på grumsete vann, eller vann med høyt fargetall da dette vil redusere bestrålingen.Ved dimensjonering av UV anlegg skal det tas hensyn til vannets fargetall og og andre paramater som kan påvirke UV aggegatets funksjon (svevende partkiler, blakkhet etc.)