(+47) 67176860 sendmail

Desinfeksjon

Vann kan desinfiseres på en rekke måter. Klorering, Ozonering, UV-Behandling og sterilfiltrering. Alle metoder han sine fordeler og ulemper. De langt fleste drikkevannskilder i Norge er overflatevann, surt, bløtt, med tildels store mengder organisk materiale. Klorering av humusholdig overflatevann er lite ønskelig pga. dannelse av skadelige trihalomethaner. Ozonering av humusholdig vann er også forbundet med uønskede bivirkninger. UV (Ultraviolett Bestråling) er derfor en toneangivende behandlingsmetode for desinfisering av de fleste vannkilder. Vi er behjelpelig med dimensjonering og installasjon av anlegg. Vi leverer SIFF godkjente AQUAFINE anlegg for alle kapasiteter. Hva  er UV Desinfeksjon.

Ved påvisning av patogene bakterier i humusholdig drikkevann, bør det installeres et anlegg for fjerning av humus, før et desinfeksjonsanlegg. Vi er behjelpelig med anlegg, men tar for oss her alternative metode for desinfeksjon av vann hvor det det påvist bakterier.

Aquafine UV anlegg er typegodkjent av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet skal typegodkjenne UV anlegg for bruk i vannverk som forsyner mer enn 100 personer. Mindre anlegg faller utenfor godkjenningsordningen. Her finner du en oversikt over godkjente anlegg og respektive kapasiteter. Profinor leverer typegodkjente anlegg for kapasiter fra 3,5 til 372 m3/time.

Kapasitetstabell over godkjente UV anlegg fra Aquafine

KAPASITETSTABELL OVER TYPEGODKJENTE AQUAFINE UV ANLEGG
(Statens Institutt for Folkehelse)
 
Tabellen nedenfor viser maksimum gjennomstrømninngshastighet i forhold til vannets UV-transmissjon/absorbans. De hydrauliske forhold ved kamre kan begrense kapasiteten der vannet gir svært lave absorbansverdier/høye transmisjonsverdier.
 
Tabellen angir kapasitet i m3/time ved angitt % transmisjon målt i 5 cm. kyvette
 
%T v/5cm 100 90 80 70 60 50 40 30 20
Absorbans 0 0,0091 0,0195 0,031 0,0443 0,0602 0,0795 0,1046 0,1398
SL1 3,5 3,3 3,1 2,9 2,4 2,3 2 1,7 1,3
DW-8 3,5 3,3 3,1 2,9 2,4 2,3 2 1,7 1,3
MP-2-SL 7 6,6 6,2 5,8 4,8 4,6 4 3,4 2,6
CSL-4R 17,4 16,3 15,2 14 13 11,8 10,6 9,4 8
CSL-6R 22,1 20,9 19,6 18,3 17 15,7 14,2 12,7 11
CSL-8R 25,2 23,9 22,6 21,2 19,9 18,5 17 15,3 13,4
CSL-12R 50,5 45,1 41,8 38,6 35,3 32,1 28,9 25,5 21,8
CSL-24R 101 90,2 83,6 77,2 70,6 64,2 57,8 51 43,6
CSL-8R/60 51,5 48,8 46,1 43,4 40,6 37,7 34,6 31,3 27,5
CSL-10R/60 97,9 89,8 82,1 74,6 67,5 60,5 53,7 46,9 39,7
CSL-12R/60 103 95,9 88,9 82 75,1 68,3 61,3 54,1 46,4
CSL-16R/60 103 97,6 92,2 86,8 81,2 75,4 69,2 62,6 55
CSL-20R/60 196 180 164 149 135 121 107 93,8 79,4
CSL-24R/60 206 191 178 164 150 137 123 108 92,8
RBE-4R 17,4 16,3 15,2 14 13 11,8 10,6 9,4 8
RBE-6R 22,1 20,9 19,6 18,3 17 15,7 14,2 12,7 11
RBE-8R 25,2 23,9 22,6 21,2 19,9 18,5 17 15,3 13,4
RBE-12R 50,5 45,1 41,8 38,6 35,3 32,1 28,9 25,5 21,8
RBE-24R 101 90,2 83,6 77,2 70,6 64,2 57,8 51 43,6
RBE-8R/60 51,5 48,8 46,1 43,4 40,6 37,7 34,6 31,3 27,5
RBE-10R/60 97,9 89,8 82,1 74,6 67,5 60,5 53,7 46,9 39,7
RBE-12R/60 103 95,9 88,9 82 75,1 68,3 61,3 54,1 46,4
RBE-16R/60 103 97,6 92,2 86,8 81,2 75,4 69,2 62,6 55
RBE-20R/60 196 180 164 149 135 121 107 93,8 79,4
RBE-24R/60 206 191 178 164 150 137 123 108 92,8
SCD-600 224 196 170 148 128 111 94,9 79,9 65,3
SCD-700 247 220 196 173 153 134 116 98,8 81,5
SCD-1000 320 282 249 218 191 166 142 120 98,2
SCD-1200 372 335 301 269 240 213 186 161 134

Modell RBE har elek

tronikk i separat styreskap for fjernovervåking. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. ved spørsmål om andre kapasiteter og spesielle applikasjoner.

Beregningstabell for UV

Et UV anlegg skal dimensjoneres etter kapasitet og vannkvalitet. Anlegg som skal forsyne mer enn 100 personer skal godkjennes av Statens Institutt for Folkehelse (SIFF). Konf. følgende tabell for dimensjonering av anlegg på grunnlag av adsorbasjonskoeffesient

Underkategorier

Ultraviolett bestråling er en svært popular metode for å desinfisere vann.  Ved UV bestråling benyttes lamper med effekt på min. 30.000 uW Sek/cm2 ved frekvens på 254 nanometer etter 8000 timer (1 år). Strålene trenger inn i molekylets DNA og ødelegger dette slik at bakterier mister forplantningsevnen. UV desinfiserer uten bruk av kjemikalier og det endrer ikke vannets struktur. UV teknologi har også andle anvendelsesområder innen vannbehandling, som Ozon Reduksjon, TOC Reduksjon, samt reduksjon av Klor og Kloraminer

Det er utviklet en rekke typer anlegg med forskjellig stråledose, anhengig av anvendelsesområde. Folkehelseinstituttet har satt krav til anlegg , og godkjenner disse i 2 klasser. Ved dimensjonering av anlegg er følgende informasjon av betydning:

 Begrensninger ved bruk av UV desinfeksjon

UV fjerner imidlertid ikke sopp, sporer og cyster. UV filterer ikke vannet. Bestrålingen har umiddelbar effekt. Et UV anlegg bør derfor plasseres så nære brukerstedet som mulig.

UV anlegg bør ikke benyttes på grumsete vann, eller vann med høyt fargetall da dette vil redusere bestrålingen.Ved dimensjonering av UV anlegg skal det tas hensyn til vannets fargetall og og andre paramater som kan påvirke UV aggegatets funksjon (svevende partkiler, blakkhet etc.)