(+47) 67176860 sendmail

Examples

Konverteringstabell  Relativ konsentrasjon av oppløste mineraler vs. motstand og ledningsevne.Konduktivitet
Microsiemens cm. ved 25 C
Motstand Meg
Ohm-cm
ved 25 C
Totalt oppløste
salter TDS
i PPM
Grains pr. gallon
som CaCo3
0,056 18.000.000. 0,0277 0,00164
0,059 17.000.000 0,0294 0,00170
0,063 16.000.000 0,0313 0,00181
0,067 15.000..000 0,0333 0,00193
0,072 14.000.000 0,0357 0,00211
0,077 13.000.000 0,0384 0,00222
0,084 12.000.000 0,0417 0,00240
0,091 11.000.000 0,0455 0,00263
0,100 10.000.000 0,0500 0,00292
0,111 9.000.000 0,0556 0,00322
0,125 8.000.000 0,0625 0,00368
0,143 7.000.000 0,0714 0,00415
0,167 6.000.000 0,0833 0,00485
0,200 5.000.000 0,100 0,00585
0,250 4.000.000 0,125 0,00731
0,333 3.000.000 ,0167 0,00971
0,500 2.000.000 0,250 0,0146
1,00 1.000.000 0,500 0,0292
1,11 900.000 0,556 0,0322
1,25 800.000 0,625 0,0368
1,43 700.000 0,714 0,0415
1,67 600.000 0,833 0,0485
2,00 500.000 1,00 0,0585
2,50 400.000 1,25 0,0731
3,33 300.000 1,67 0,0971
5,00 200.000 2,5 0,146
10,0 100.000 5,00 0,292
11,1 90.000 5,56 0,322
12,5 80.000 6,25 0,368
14,3 70.000 7,14 0,415
16,7 60.000 8,33 0,485
20,0 50.000 10,0 0,585
25,0 40.000 12,5 0,731
33,3 30.000 16,7 0,971
50,0 20.000 25,0 1,46
100,0 10.000 50,0 2,92
111 9.000 55,6 3,22
125 8.000 62,5 3,68
143 7.000 71,4 4,15
167 6.000 8303 4,85
200 5.000 100 5,85
250 4.000 125 7,31
333 3.000 167 9,71
500 2.000 250 14,6
1000 1.000 500 29,2
1110 900 556 32,2
1250 800 625 36,8
1430 700 714 41,5
1670 600 833 48,5
2000 500 1000 58,5
2500 400 1250 73,1
3330 300 1620 97,1
5000 200 2500 146
10000 100 5000 2

Konduktivitet: Vannets evne til å lede elektrisitet . Måles i Mikrosiemens/cm
Resistivitet/motstand: Det motsatte av konduktivitet. Dvs.
Vannets motstand mot el.ledning. Måles i MegOhm/cm
Totalt Oppløste salter (TDS): Ioner (salter) leder elektrisitet. Ultrarent vann har
Få ioner og derfor lav ledningsevne.
Monovalente salter har større ledningsevne enn multivalente salter