(+47) 67176860 sendmail

Examples

Det foreligger en rekke forskjellige definisjoner på vannkvaliteter, - avhengig av hva vannet skal brukes til. Næringsmiddelkontrollen og Statens Instritutt for Folkehelse har fastsatt normer for bl.a. drikkevann.

Industrien har egne standarder.

 

American Society for testing and Materials (ASTM) D1193.91- Standard spesifikasjon

Parameter
Type 1*
Type 2**
Type 3***
Type 4
Konduktivitet uS/cm ved 25 C
0.056 1.0 0.25 5.0
Motstand mOgm 10.0 1.0 4.0 0.2
pH ved 25 C
- - - 5.0-8.0
Max TOC. ug/l 100 50 200 ingen grense
Max Sodium ug/l
1 5 10 50
Max Silica ug/l
3 3 500 ingen grense
Max Cloride
1 5 10 50

Type 1 vann krever membranfiltrering ned til 0,2 my

Type 2 vann fremstilles ved destillering

Type 3 vann krever membranfiltrering ned til 0,45 my

 

I tilfelle hvor bakterienivå krever kontroll, som f.eks i Farmasøytisk industri, skal vannet klassifiseres ytterligere som følger:

Type A
Type B
Type C
Bakterieinnhold Max CFU/100ml
1 10 1000
Endotoksiner max EU/ml
0,03 0,25 -