(+47) 67176860 sendmail

Examples

Definisjon på vann for bruk i laboratorier ihht.

American Society for Testing and Materials (ASTM CAP/NCCLS) 
Standardspesifkasjoner  for Reagent Water

 

Parameter

Type I

Type II

Type III

Type IV

Konduktivitet 25C uS/cm

0,06

1

4

5

Bakterier (CFU/ml)

<10/1000

<10/1000

<100/10

Endotoksiner EU/mL

<0,03

0,25

n/a

pH

n/a

n/a

5.0 - 8.0

5.0-8.0

Motstand mOhm/cm - 25C

>10*

>1

>0,1

SiO2(ug/l)

< 3

< 3

< 500

TSD (ug/l)

< 1

< 5

< 10

< 50

TOC (ug/l)

< 50

< 50

< 200

Type 1 vann skal membranfiltreres ned til 0,2 my

* Resistivitet skal måles "in-line"

Type I vann benyttes i kritisk diagnostikk, som f.eks spektrometri, kromatografi, buffer løsninger og blanding av standard løsninger og katalysatorer

Type II vann benyttes til generell laboratorietesting og vask av glass

Type III vann benyttes til vask av laboratorieinstrumenter, skylling av glass og som fødevann for mere kritiske applikasjoner