(+47) 67176860 sendmail

Filterutstyr

.... endelig et filterhus som kan monteres uten kran før og etter filteret. Filtertopp med innebygget ventil.Filtertopp med stengventil

Filterhus skal monteres med stengventiler før og etter filteret. dette er bl.a nødvendig for å kunne skifte filterinnsats. Filterhus #10 og #20 (GNFS godkjente) kan utstyres med VIH topp og kan dermed monteres uten stengventil før og etter filteret. Ved bruk av VIH må andre monteringsbraketter benyttes.

Ved å vri hendelen på toppen av filteret stenger man både inntak og utløp i filterhuset. En ventil er plassert under hendelen og denne benyttes til å utligne det trykkfall i filteret som er opparbeidet under drift. Trykkfall er vanligste årsak til at filterhuset er vanskelig å åpne.