(+47) 67176860 sendmail

Om Vann

I sin reneste form er vann en av de mest aggresive væsker som finnes. Betegnelsen "universal solvent" er illustrerende for at vann vil forsøke å løse opp, å blande seg med alt det kommer i kontakt med. Rent vann har et høyt energi nivå og vil søke å oppnå equillibrium med sine omgivelser. Det vil oppløse tilgjengelige elementer til det oppnår samme metningspunkt (saturering)og ingen andre elementer kan oppløses. Forurensninger i vann omfatter alt fra atmosfæriske gasser, mineraler, organisk materiale (naturlige og syntetiske), samt materiale som benyttes til å transportere og lagre vann.

I vannets hydrologiske syklus tar det opp en rekke forurensninger. Det er nødvendig å identifisere og måle verdien på spesifikke forurensninger før behovet for et nødvendig renseanlegg kan fastslås.

Hvordan leses en vannanlyse

Om vann

Kvalitativ identifikasjon av forurensning i vann

Løsninger i privat vannbehandling

Forskrifter for drikkevann: Mikrobiologiske retningslinjer for vannanalyser.

Kvalitativ identifikasjon av forurensning i vann

Vannbehandling

Fargetall i vann

Radon i vann og helsefare.