(+47) 67176860 sendmail

Om Vann

Klodens ferskvannsbeholdning er konstant og forurenses kontinuerlig. Visste du forresten at det vannet du du drikker kan ha vært igjennom kroppen til en annen person ?. Naturen selv gjør det den kan for å holde vannet rent ved hjelp av den hydrologiske

syklus og filtrering i jordskorpen, men det er desverre slik at ferskvannsforekomstene bir stadig mer forurenset både av naturen selv og mennesket.

Med moderne teknologi hjelper vi naturen der denne ikke strekker til. Heldigvis har vi nok ferskvann i Norge, - men det er for det meste overflatevann uten beskyttelse mot forurensningskilder. Kravet til renhet og øker stadig, og moderne teknologi gjør det mulig å møte disse strengere krav.
 
 
 Privatpersoner har som regel spørsmål om vannbehandling i forbindelse  med problemer med sitt eget drikkevann. Mange spørsmål  gjelder vann fra private vannkilder til bruk på hytter, vann fra sisterner og avsalting av sjøvann. Industri, laboratorier og sykehus har som oftest egne krav til kvalitet og teknologi som kan gi  ønsket kvalitet.

Har kan du kanskje få svar på noen av dine viktigste spørsmål

For oss starter all vannbehandling med an vannanalyse. Denne kan du får utført av din lokale næringsmiddelkontroll. De vanligste kvalitetsparametre er bakterier, kimtall, farge/turbiditet, jern, mangan og kalk. Har du mistanke om andre typer forurensninger bør du teste for disse spesiellt.