(+47) 67176860 sendmail

Industri

Produsenter av dampkjeler stiller som regel krav til vannet som skal behandles. Vannets Hardhet, alkalitet, totalt saltinnhold og fosfatinnhold har innflydelse på driftssikkerhet og levetid på anlegget.Vannet bør være å bløtt som mulig. Eventuell resthårdhet felles fullstendig av de tilsatte fosfater

Vannet bør være å bløtt som mulig. Eventuell resthårdhet felles fullstendig av de tilsatte fosfater.

----------------------------------------------

Alkalitet – P

P tallet gir uttrykk for den mengde 0,1 normal saltsyre som anvendes til avfarging/bleking av fenolftalein-indikator i en prøve på 100 ml kjelvann. P-tallet angir prøvens innhold av natrium hydrooksyd og natriumkarbonat (soda.

Titreringen:
NaOH + HCl = NaCl + HOH
Na2CO3 + HCl = NaHCO3 – NaCl

Omdannelse i kjelen
Ved oppheting i en dampkjel omdannes hele spedevannets innhold av natriumbikarbonat til Natriumkarbonat (soda) og fri kullsyre 2NaHCO3 = Na2CO3  + CO2 + HOH.

Ved ytterligere oppvarming omdannes natriumbikarbonet (soda) helt eller delvis til Natriumhydrooksyd og fri kulsyre igjennom den såkallte sodaspalting.
Na2CO3 + HOH = 2 NaOH + CO2

I vannkjeler må man regne med 70-80% sodaspalting. I vannrørskjeler og tvangsomløpere med 80-100% sodaspalting.

Beregning av P-Tallet

Dersom alt råvannets innhold av natriumbikarbonat omdannes til natriumhydroxyd, vil det dannes en lik mengde.

Beregning av P-taller baseres på vannprøvens innhold av bikarbonat innhold:
Mg/l bikarbonat: 61 = mval/l NaOH = P-Tallet

Ved omdannelse av natriumbikarbonat til natriumhydrooksyd dannes fri kullsyre som i ekvivalenter tilsvarer 2 ganger råvannets innhold av bikarbonat.
2*mg/l bikarbonat: 61 = mval/l fri kullsyre
2*mval/l fri kullsyre * 22 = mg/l fri kullsyre

Omdannes kun en el av kjelvannets soda til natrium hydroksyd, f.eks 30% soda + 70% HaOH,  fremkommer følgende P-tall:

P-Tall (soda) = ½ mval/l bikarbonat *% soda/100
P-tall (NaOH) = mval/l bikarbonat * % NaOH/100
P-tall= P-Tall (Soda) + P-tall (NaOH)

 

Nødvendig nedblåsing av kjelen fremkommer  slik:

1. A= Det ønskede P-tall i kjelvannet
2. B= P-Tall i spedevannet etter oppvarming
3. K%= Kondensat i %
4. Nedblåsing i% av fødevannet= B(100./K%)/A

Totalt Saltinnhold

Beregning av prøvens saltinnhold
Mg/l bikarbonat * 1,38 = mg/l natriumbikarbonat
+ mg/l klorid * 1,65 = mg/l natriumklorid
+ mg/l sulfat * 1,48 = mg/l Natriumsulfat
= mg/l saltinnhold = B

Det totale saltinnhold angis ofte som TDS eller i Baume-grader hvor 1 grad er 10.000 mg/l salt.

Nødvendig nedblåsing av kjelen fremkommer som følger:
1. Det ønsked saltinnhold i kjelvannet...= A mg/l
2. Saltinnholdet i spedevannet...= B mg/l
3. Kondensat i % .... % K
4. Nedblåsing i % av fødevann: B(100/K%)/A


Nedblåsing av kjelen retter seg etter den av de 2 nedblåsningsprosenter som er størst av de to. Enten Alkalitet eller Totalt saltinnhold