(+47) 67176860 sendmail

Industri

Forskjellige typer industri har ulike krav til vannkvalitet. Enkelte industrittyper er underlagt strenge internasjonale regulativer for å sikre kjennomgående høy kvalitet. Farmasøytisk industri er underlagt de strengeste krav, mens mikroelektronisk industri har andre krav. Generellt stilles det stadig strengere krav til renhet og renseevne på utstyr, i tillegg til at utstyret skal være driftssikkert. Kommunal vannbehandling stiller krav til farge, bakterier samt en rekke viktige parameter.

I tillegg til de krav som stilles til vann som benyttes i produksjon, enten vannet er en del av produksjons-prosessen, eller selve produktet i seg selv, stilles det stadig strengere krav til avløpsvannet. Forurensende industri er underlagt svært strenge utslippskrav og må ofte investere i komplisserte prosesstekniske løsninger for å imøtekomme myndighetenes krav.

 Vi leverer løsninger for alt fra enkle filtreringsoppgaver til behandling av avløpsvann. Kom til oss med problemet  så skal vi uforpliktende hjelpe til med løsninger som kan bidra til å løse problemene på en økonomisk gunstig måte

ZENON ROWPU Renseanlegg for Humanitære Katastofer

Mini-ROWPU (Reverse Osmosis  Water purification Unit) er et modulært, transportabelt renseanlegg for produksjon av drikkevann fra forskjellige typer råvann. Opprinnelig designet for militære anvendelser  og raskt behov for rent ferskvann, uavhengig av type råvann.

ZENON Mini-ROWPU - Mobile renseanlegg NATO STANAG 2136

ZENON Mini-ROWPU er modulbart, traspostabelt renseanlegg for produksjon av rent, bakteriefritt drikkevann hvor vannkilden er av ukjent kvalitet som f.eks sjøvann, avløpsvann et. Designet på grunnlag av millitære krav til rask mobilisering av anlegg for rensing av vann under vanskelige forhold.

Elkem Solar velger RO anlegg fra Profinor

Med REC i spissen er en rekke større Norske industribedrifter involvert i produksjon og bearbeiding av silicium for bruk i solceller. Produksjon av wafere krever ultrarent vann i alle produksjonsledd for å oppnå høy kvalitet på sluttproduktet.

Vannkvalitet og kjelvann - Nedblåsing

Produsenter av dampkjeler stiller som regel krav til vannet som skal behandles. Vannets Hardhet, alkalitet, totalt saltinnhold og fosfatinnhold har innflydelse på driftssikkerhet og levetid på anlegget.Vannet bør være å bløtt som mulig. Eventuell resthårdhet felles fullstendig av de tilsatte fosfater