(+47) 67176860 sendmail

Privathusholdning

Vi  mottar løpende forespørsler om vannbehandlingsanlegg fra privatpersoner som har kvalitstsproblemer med vannet sitt. Som regel  gjelder dette vann fra private brønner, elver, bekker eller tjern.  Nedenunder finner du en liste over punkter som kan være til nytte i ditt arbeid for å løse problemene, samt  informasjon om produkter og tekniske løsninger på vannbehandling i privathusholdning. Her finner du forslag til enkle løsninger avhengig av type problem.

  • Ta en vannprøve og få denne analysert av mattilsynet
  • Hvordan lese og forstå vannanlysen, pH, Farge, Bakterier, Hardhet, Jern, Mangan, Hydrogensulfid
  • Bestemme hvilke rensetrinn som er nødvendig
  • pH Justering
  • Fjerning av Humus/Farge
  • Fjerning av bakterier
  • Fjerning av Hardhet, Jern, Mangan og Hydrogensulfid
  • Bestemme kapasitet, bruksmønster pr. døgn
Behandling av kun drikkevann og vann til matlaging
Behandling av vann til hele husholdningen
 

Ultrafiltrering i Privat vannbehandling

Meget kompakt og prisgunstig Ultrafilter for generell  vannbehandling. Effektivt selvrensende, kontinuerlig drift for oppkobling på ledningsnett uten pumpe.  Hydrofil dobbeltbelagt  Polyakrylnitril hulfibermembran på 50.000 Dalton fjerner effektivt turbiditet, slam, partikler, mikroorganismer, utfellt materiale og delvis virus. Porestørrelse 0,01 um.

PofiGAC - Smak og lukt - 20 -95 l/min

PROFIKARB - Kullfilter for fjerning av smak og lukt samt deklorinering.

ProfiFE - Jern og Manganfilter 13-20 l/min

PROFIFE - Filterfor fjerning av Jern og mangan

Profisoft XL14-XL40 Avherding

Profisoft - Avherdingsanlegg for fjerning av Kalsium og magnesium.