(+47) 67176860 sendmail

UV - Ultraviolett Bestråling

UV - Ultraviolett Bestråling

Ultraviolett bestråling er en svært popular metode for å desinfisere vann.  Ved UV bestråling benyttes lamper med effekt på min. 30.000 uW Sek/cm2 ved frekvens på 254 nanometer etter 8000 timer (1 år). Strålene trenger inn i molekylets DNA og ødelegger dette slik at bakterier mister forplantningsevnen. UV desinfiserer uten bruk av kjemikalier og det endrer ikke vannets struktur. UV teknologi har også andle anvendelsesområder innen vannbehandling, som Ozon Reduksjon, TOC Reduksjon, samt reduksjon av Klor og Kloraminer

Det er utviklet en rekke typer anlegg med forskjellig stråledose, anhengig av anvendelsesområde. Folkehelseinstituttet har satt krav til anlegg , og godkjenner disse i 2 klasser. Ved dimensjonering av anlegg er følgende informasjon av betydning:

 Begrensninger ved bruk av UV desinfeksjon

UV fjerner imidlertid ikke sopp, sporer og cyster. UV filterer ikke vannet. Bestrålingen har umiddelbar effekt. Et UV anlegg bør derfor plasseres så nære brukerstedet som mulig.

UV anlegg bør ikke benyttes på grumsete vann, eller vann med høyt fargetall da dette vil redusere bestrålingen.Ved dimensjonering av UV anlegg skal det tas hensyn til vannets fargetall og og andre paramater som kan påvirke UV aggegatets funksjon (svevende partkiler, blakkhet etc.)