(+47) 67176860 sendmail

Desinfeksjon

Trojan UVMarkedsledende UV anlegg som tilfredstiller den nye normen fra Folkehelseinstituttet med 40 mWs cm2 stråledose (40mJ/cm2) ved bølgelengde på 253,7 nanometer. Lavtrykks Amalgaman lamper med 2 års levetid, digital overvåking og alarmer.

 TEKNISKE DATA

 Trjoan UVMax Pro 50 byr på større intensitet og redusert installasjonsplass. Levetid lamper 18.000 timer (2 år). Anleggene kan utstyres med elektronisk regulerbare ventiler, strømningsregulatorer, samt kjølevifte for perioder med lav eller ingen vannforbruk. Med biodosimetrisk validering  ihht USEPA UVDGM fyller alle tekniske krav fra Folkehelsinstituttet for tilfredstillende inaktivering og spredning av Giardia og Cryptosporidium.

 Profinor as byr på et komplett program for behandling av vann i privat husholdning, kravspesifikk industri og offshore.