(+47) 67176860 sendmail

Desinfeksjon

I UPW anlegg, Anlegg for produksjon av Ultrarent vann benttes UV anlegg til å redusere organisk carbon.

 

Til dette benyttes lamper med 185 nm bølgelengde. Den energi som frigis av lampene fremhever dannelse av frie radikaler som igjen leder til oksidasjon eller splitting av TOC i CO2 og H2O, eller Karbon Dioksyd og rent vann. TOC reduskjon benyttes også på avløpsvann, eller i applikasjoner hvor vann skal gjenbrukes.