(+47) 67176860 sendmail

Laboratoriefilter

SEPA ST testcelle er for testing av membraner opp til 69 bar. Kjemisk resistent og velegnet for testing av membraner for omvendt osmose, ultrafiltrering, nanofiltrering og et bredt spekter av væsker.

SEPA ST benytter std. 47 til 50mm membrandisker med nødvendig væskereservoar fra 300 m/l ned til så lite som 1 mL.

Typisk applikasjoner er oppkonsentrering av organiske væsker, kjemisk separering, gjenvinning av metaller og vanlig separering. Innen biokjemi: for rensing av enzym, proteinkonsentrering, plastma separering og cellehøsting

SEPA CF er en X-flow membranfilter enhet som gir raske og korrekte med et minimum av kostnader. Bruker kan simulere driftsparameter og væskedynamikk over et bredt spekter.

Stort anvendelsesområde for testing av membraner, spacere mm. for en rekke applikasjoner.