Produktspørsmål

GAC10BB

Kullfilterinnsats for Big Blue 10 filterhus. Fyllt med Granulert aktivt kull. FDA godkjent
gac10bb
Antall tegn som er skrevet: