Produktspørsmål

BP-420NYLON

Nylon mesh pose for 20'' Posefilterhus. Leveres i mikronstørrelser fra 50 til 800 my
bags3
Antall tegn som er skrevet: