Produktspørsmål

PCF20MB

20" filterinnsasts for deionisering av vann opp til 16 megOhm. Passer i std. 20" filterhus. Anbefalt kapasitet opp til 2 l/min
pcfdi2
Antall tegn som er skrevet: