Produktspørsmål

UVMAXD4

UV anlegg for desinfeksjon av mikrobiologisk usikkert vann Max kapasitet 5,2 m3/time ved 16 mJ/cm2@95% transmissjon UVT 2,7 m3/time ved 30 mJ/cm2@95% transmissjon UVT 2,01 m3/time ved 40 mJ/cm2@95% transmissjon UVT Lampealarm og sentral
viqua
Antall tegn som er skrevet: