(+47) 67176860 sendmail

Omvendt Osmose

Det minste anlegget i E-serien er konstruert etter de samme prinsipper som større anlegg som E4 og E-8. Avansert teknologi, erfaring, og serieproduksjon av anlegg med egenproduserte komponenter gir det beste resultat.

E-2 er enkelt, kompakt, oversiktlig, lett å forstå og funksjonelt. og er meget driftssikkert.

E-2 leveres i en serie på 6 anlegg for kapasiteter fra 0,8 -til 41 m3/døgn. Hvert anlegg kan oppgraderes med en "Delux" pakke som består av panelmonterte flowmålere, syrefast pumpe, panelmontert konduktivitetsmåler og bryter for lavt inntakstrykk

Std. utrustning er:

5 my forfilter - 9.7/8" Hytrex
Flow kontrollsenter
Temperaturkontroll
Trykkbryter på konsentrat
Inntaksventil 

Modelloversikt - LAST NED PRODUKTINFORMASJON


Modell  Kapasitet (1) Vekt/mål (H*B*D i cm)  Membrantype
--------------------------------------------------------
E2-0215 -  34 l/time - 20 kg/76*35*25 - 1 stk Fastek S2514
E2-0375 -  60 l/time - 22 kg/76*35*25 - 1 stk. Fastek S2521
E2-0620 -  96 l/time -  25 kg/76*35*25 -  2 stk. Fastek S2521
E2-1125 -  180 l/time -  27 kg/76*35*25 -  3 stk. Fastek S2521
E2-1400 -  220 l/time -  34 kg/114*35*35 -  2 stk. Fastek S2540
E2-2100 -  333 l/time -  39 kg/114*35*35 -  3 stk Fastek S2540

(1) Ved 25 C/2000 ppm. Husk temperatur korreksjonsfaktor ved endret vanntemperatur. S2540 er 2,4"*21" membraner. S2540 er 40" lange. Ionisk avvisning 95-98%.