(+47) 67176860 sendmail

Privathusholdning

PROFIKARB - Kullfilter for fjerning av smak og lukt samt deklorinering.

PROFI KARB 100 - Fjerner smak, lukt, klor og farge.Solid filtertank i næringsmiddelbestandig armert glassfiber. Filtertank fyllt med aktivt kull av første klasse. Lang kontakttid med kullet gir øket effekt. Anbefalt arb.trykk fra 2,0 til 7 bar. Automatisk skylling på tid. 
Filtertype
Kapasitet liter/min
Dimensjon
Y.Dia *Tot. Høyde i mm
Bærelager grus
Liter
Skyllevann
L/min. maks
Ansl. Inn/Ut/Avløp i mm.
  Deklorinering Farge, smak, lukt        
PROFI KARB 100 60 20 405*1850   38 40/40/40
FROFI KARB 170 95 32 550*2000   65 40/40/40