(+47) 67176860 sendmail

Membrananlegg

Membrananlegg

Membranfiltrering fjerner forurensninger via mekanisk filtrering, - uten bruk av kjemikalier. Vi skiller mellom Ultrafiltrering, nanofiltrering og Omvendt osmose, avhengig av porestørrelse på membraner og trykk.

I Omvendt Osmose benyttes svært tette semipermeable membraner og høyt trykk for å separere forurensende materialer fra væskestrømmen.

E-4 Prisgunstige Omvendt Osmose Anlegg (RO)

....som gir driftssikkerhet, enkelt vedlikehold, god økonomi og rent vann , - år etter år.  E-4 Betegner en serie RO anlegg som dekker kapasiteter fra 340 l til over 2m3 time. Produsert av verdens ledende produsent av RO anlegg, - og en rekke installasjoner i Norge. Serien består av 6 anleggsstørrelser i 2 konfigurasjoner. Velg mellom STD eller Delux utstyrspakke. Skidmontert for enkel installasjon.

E4H - 2,5 til 9 m3/time - Omvendt Osmose

E4H serien består av 5 modeller bygget med samme ekspertise som leveres til det farmasøytiske markedet og kvalitetsbevisst industri.Lang erfar ing og egen produksjon av viktige komponenter gir anlegg som  er driftssikre, effektive og produserer rent vann år etter år uten problemer. E4H er et kosteffektivt alternativ for en rekke bransjer med behov for rent vann og problemfri drift.

E2 - Omvendt Osmose til laveste pris og med største driftssikkerhet.

Det minste anlegget i E-serien er konstruert etter de samme prinsipper som større anlegg som E4 og E-8. Avansert teknologi, erfaring, og serieproduksjon av anlegg med egenproduserte komponenter gir det beste resultat.

E8 - Omvendt Osmose Anlegg

Dette  Omvendt Osmose anlegget passer ditt behov, det være seg for filtrering av drikkevann,  fødevann, kjelvann eller andre applikasjoner. Du får et komplett, skid-montert, testet og kontrollert anlegg som kan settes i drift umiddelbart.

E4H Omvendt Osmose Anlegg

E4H - Omvndt Osmose anlegg med kapasitet opp til 6,5 m3/time

Purepro - Fra saltvann til ferskvann - Avsaltingsanlegg

Anlegg for produksjon av ferskvann fra sjøvann for bruk ombord på skip eller som landbasert anlegg. Purepro er et "skidbasert" ferskvannsanlegg av høy kvalitet for problemfri produskjon av ferskvann.

Fastek - Omvendt Osmose membraner

FASTEK Inc, tilhørende Osmonics er blant verdens ledende produsenter av RO membraner for kommersielle Omvendt Osmoseanlegg under en rekke varemerker.

AK-110 Basisk Vask

AK-110 VASKEMIDDEL FOR RO ANLEGG

AD20- Vaskemiddel for RO anlegg

AD20 - MCT-411 - VASKEMIDDEL FOR RO/UF ANLEGG