(+47) 67176860 sendmail

Produktinformasjon

Et vannbehandlingsanlegg designes på grunnlag av en vannanalyse. Anlegget settes sammen på grunnlag av hvilke forurensninger som må behandles, kapasiteter og prosesser. Et anlegg består av forskjellige komponenter som også kan rekvireres enketvis.

Her finner du en oversikt over hvilke produkter og løsninger vi tilbyr. Komponentene kan benyttes i industri, eller i privat vannbehandling

 

 

Fastek - Omvendt Osmose membraner

FASTEK Inc, tilhørende Osmonics er blant verdens ledende produsenter av RO membraner for kommersielle Omvendt Osmoseanlegg under en rekke varemerker.

AK-110 Basisk Vask

AK-110 VASKEMIDDEL FOR RO ANLEGG

AD20- Vaskemiddel for RO anlegg

AD20 - MCT-411 - VASKEMIDDEL FOR RO/UF ANLEGG

Underkategorier

Filterhus i plast og stål kan utstyres med en rekke forskjellige filterpatroner, avhengig av hvilke filtreringsoppgaver som ønskes løst. Først bør vannet filtreres for partikler.Dersom filterhus monteres i serie vil god forfiltrering øke levetiden på etterfølgende filterpatroner. Vi levere filterpatroner med egenskaper som følger:

 Partikkelfiltrering

  • Kullfilter - Smak, Lukt og farge, Fjerning av klor
  • Jen/mangan
  • Avherding
  • Deionisering
  • Mineralisering
  • Membranfilter/Spesialfilter for spesielle applikasjoner

Laboratoriefiltrering omfatter en mengde type filter. Fra membranfiltrering i Celler, sprøytefilter, samt filterpatroner for sterilfiltrering av vann. Vi byr på en rekke løsninger med et stort utvalg membraner for forskjellige formål.

 

Membranfiltrering fjerner forurensninger via mekanisk filtrering, - uten bruk av kjemikalier. Vi skiller mellom Ultrafiltrering, nanofiltrering og Omvendt osmose, avhengig av porestørrelse på membraner og trykk.

I Omvendt Osmose benyttes svært tette semipermeable membraner og høyt trykk for å separere forurensende materialer fra væskestrømmen.