(+47) 67176860 sendmail

Referanser

Referanser

Profinor as har lang erfaring innen vannbehandling . Vi har spesialisert oss på tekniske løsninger til kravspesifikk industri, og kan vise til en tallrike  installasjoner i viktige næringsmiddelbedrifter, farmasøytisk industri, mikroelektronisk industri, samt komplisert avløpsbehandling. Vi løser også problemer for generell industri som innen kjelvannsbehandling, elektrolysører. Sannsynlig vis er du daglig i kontakt med produkter som har vært behandlet med våre anlegg

Profinor/Osmonics leverer membrananlegg til Hansa Borg Bryggerier

Da Hansa Borg bryggerier i 1999 besluttet å modernisere sitt vannbehandlingsanlegget, falt valget på ultrafiltrering. Viktige faktorer var krav om mikrobiologisk barriere, redusert kjemikalieforbruk, lenger levetid på kullfilter, lave driftsomkostninger og problemfri drift.

18 mOhm vann for laboratorier

Solcelle industrien i Norge er synonymt med REC. Det Norske selskapet Renewable Energy Coorporation er blant verdens ledende på sitt område og har spisskompetanse på alle områder i verdikjeden. REC benytter store ressurser på forskning og utvikling og har stort forbruk av superrent vann.

Dyno Industrier

Dynea på Lillestrøm (Tidligere Dyno) hadde i lengre tid vært plaget av høye driftskostnader og hyppige avblåsninger på kjelene sine. En av årsakene til høye driftskostnader var utilstrekkelig vannkvalitet som over lengre tid hadde lagt belegg og forurenset kjelene. Resultatet var høyt energiforbruk og store vedlikeholdskostnader på både kjeler og et gammelt vannbehandlingsanlegg.

Underkategorier

Her finner du informasjon om anlegg vi har levert