(+47) 67176860 sendmail

module news home

Vi har alle behov for rent bakteriefritt vann, mennesker og dyr. Vannbehandling i privat-husholdning, hjemme eller på hytta kan være ...påkrevet, avhengig av kvaliteten på vannkilden. Utgangspunktet bør være en representativ vannanalyse med de viktigste organiske of fysiske parametre, samt om vannet er bakteriefritt. En kan velge mellom å behandle alt vannet , eller kun på drikkevannspost. Vi har en rekke løsninger for begge problemstillinger.

I nettbutikken vil du finne enkle filterløsninger. Husk at spesiellt kullfilter kun bør installeres på vann som er bakteriefritt