(+47) 67176860 sendmail

module news home

Filtrering kan løse små og store oppgaver innen vannbehanding. Vi byr på et stort utvalg enkle filterløsninger for industri og i privathusholdning. Rimelige filterhus i stål eller Polypropylen, som kan utstyres med en rekke forskjellige filterinnsater avhengig av behov for rensing. Partikkelfilter, kullfilter, dieioniering eller sterilfiltrering i kritiske applikasjoner

                                          

    

I mange år har vi levert små og store avsaltingsanlegg basert på Omvendt Osmose.  Med begrenset tilgang på ferskvann kan avsalting av sjøvann være eneste mulighet til å skaffe ferskvann. Vi leverer anlegg for avsalting av sjøvann for de fleste kapasiteter. Modulbaserte anlegg fra internasjonalt anerkjent produsenter.

       

  

Vi leverer UV desinfeksjonsanlegg for alle kapasiteter, Biodosimetrisk godkjent anlegg for 30 og 40 mJ stråledoser. Vi