Våre tekniske bransjeløsninger tar utgangspunkt i råvannets kvalitet og mengde. Dernest hva det behandlede vannet skal benyttes til og mengde. Utgangspunktet kan være saltvann fra havet, brakkvann, ja til og med kloakk. Ulike bransjer har forskjellige kvalitetskrav. I de fleste sammenhenger skal drikkevannsforskriften oppfylles når det gjelder drikkevann, eller vann som benyttes i næringsmiddelindustri.

I tillegg kan det foreligge krav til utslippsbegrensninger og behandling av avløpsvann.

 

 • Drikkevann fra havet – Avsalting av sjøvann – Offshore/Rig/Fiskeoppdrett.
 • Bryggeri, drikkevare og næringsmiddelindustri.
 • Medisin, laboratorie, farmasøytisk og kosmetisk industri.
 • Kjelvannsbehandling og kraftkrevende industri.
 • Elektronisk industri, waferproduksjon, 18 mohm
 • Generell vannbehandling i privathusholdning, brønnvann, overflatevann. mm.
 • Behandling av avløpsvann, nøytralisering av utslipp

Vi skiller mellom

 • Kommunale krav til Drikkevann – Drikkevannsforskriften
 • Generell Industri. F.eks Krav til kjelvann
 • Næringsmiddelindustri
 • Mikroelektronisk  industri
 • Farmasøytisk industri
 • Laboratorier, Dialyse, mm
 • Proprietære kvalitetskrav avhengig av egne behov
Omvendt Osmose 0,6 til 2,7 m3 TimeE4-CE Serie Omvendt Osmose består av 6 modeller fra 600 til 2700 l/time kapasitet ved designtemperatur på 15 C.  Nominell avvisning 90 – 95% med 75% gjenvinning. Robust, anerkjent og veldokumentert kvalitet. Anleggene er produser i korrosjonsbestandige materialer og komponenter av høy kvalitet for problemfri drift år etter år E Series M Datablad
Bakteriefritt Drikkevann med UV Desinfeksjon – Små vannverkRent  bakteriefritt drikkevann ? UV – Desinfeksjon er løsningen !.  Hva er UV Desinfeksjon ? . Ved Ultraviolett bestråling av vannet trenger UV stålene inn i eventuelle bakterier og gjør disse inaktive. Viqua har lang erfaring i utvikling av UV anlegg og er markedsledende produsent med anlegg for privathusholdning og industri med kapasitetsbehov opp til […]
Elite Plus RO 0,5 til 5 m3/time – Low PressureKompakt, prisgunstig Omvendt Osmose (RO) anlegg med 96-98% avvisning og 60 – 75% gjenvinning. 8 Modeller å velge mellom fra 500 l/time til 5000 l/time. Grenseverdier Råvann: Max TDS 1000 ppm Total hardhet < 4 mg/l som CaCo3 Fritt klor < 0,1 ppm SDI < 3 Temperatur 5-35 C Trykk 2 – 6 bar innløp […]
Bakteriefritt DrikkevannBakteriefritt drikkevann kan oppnås på en rekke måter. Klorering, Ozonering, UV-Behandling og sterilfiltrering. Alle metoder han sine fordeler og ulemper. De langt fleste drikkevannskilder i Norge er overflatevann, surt, bløtt, med tildels store mengder organisk materiale. Klorering av humusholdig overflatevann er lite ønskelig pga. dannelse av skadelige trihalomethaner. Ozonering av humusholdig vann er også forbundet […]
Ozonbehandling av drikkevannOzonering/behandling er avhengig av kvaliteten på vannkilden. Typiske anvendelser av ozon er for desinfisering og kontroll av algevekst, uskadeliggjøring av bakterier og virus, samt som preoksidant for uorganisk og organisk materiale for fjerning av smak, lukt og fargestoffer, Ozonering/behandling er avhengig av kvaliteten på vannkilden. Typiske anvendelser av ozon er for desinfisering og kontroll av […]
Ozon – Teknisk informasjon og doseringOzon er den sterkest oksydant blant følgende reagenter. Her er en tabell over oksidasjonspotensial på enkelte reagenter i forhold til Ozon Reagent Oksidasjonspotensial Ozon 2,07 Hydrogen Peroksyd 1,77 Permanganat 1,67 Klorgass 1,36 Oksygen 1,23 Bromin 1,09 Hypokloritt 0,94 Ozon, eller O3 har en halveringstid på 20 minutter i gassform. Oppløst i f.eks. vann er halveringstiden […]
Ozon Destruksjon ved bruk av UVI enkelte applikasjoner innen vannbehandling anvendes Ozon for å oksydere rester av organisk materiale eller spesielle ioner. Ozon benyttes også til å desinfisere ledningsnett og distribusjonsanlegg. I slike tilfelle vil det ofte finnes rest ozon som residual.   Rester av Ozon kan fjernes ved bruk av spesielle UV anlegg og 254 nanometer lamper. Ved å […]
E-8 Fullspekket RO for kapasiteter fra 9 til 45 m3/time.Hvis du har behov for et RO anlegg som du kan stole på, er E8 å foretrekke. Som alle andre anlegg fra Osmonics leveres E8 ferdig montert, klar til installasjon, testet og kontrollert med garantert kvalitet. Ingen andre produsenter gir deg samme kvalitet til samme pris. E8 serien er blitt så populær at den seireproduseres […]
Fra sjøvann til drikkevann – i store mengderFor offshore, shipping, kraftindustri eller applikasjoner med behov for store mengder feskvann, – med sjøen som eneste råvannskilde. Saltvannsanlegg, 45.000 ppm NaCl. 35-45% Gjenvinning, Design temp. 25 C. Driftstemp: 2-30 C. Komplett dokumentasjon med tegningssett, rør, instrumenter, el,  gen.dim. Leveres i Basic og premium utførelse. Proffe, veldokumenterte anlegg produsert av markedslederen Osmonics, et General Electric […]
Omvendt Osmose/EDI – ElektrodeioniseringElektrodeionisering er fremtidens renseteknologi for kritisk vannbehandling. I prosessen forbehandles vannet med Omvendt Osmose som siden sendes til EDI celler for deionisering. Skidmonterte anlegg for produksjon av USP24 vann bestående av Omvendt Osmose forfiltrering med påfølgende Elektrodeionisering. Korte leveringstider og valideringspakker inkludert (IQ/OQ) I selve EDI prosessen presses forurensningene ut av vannstrømmen via elektrisk ladede […]
Clerify – Mottar pris for mest miljøvennlige produkt i 1999Clerify er utviklet spesiellt for filtrering av olje fra vann. Pga unike produktegenskaper mottok filteret i 1999 pris som det mest miljøvennlige produkt.  Ved tildelingen ble det lagt spesiell vekt på de gevinster som allerede er oppnådd innen fjerning av olje fra ballastvann ombord på skip, samt utslipp av oljeholdig vann fra oljerigger. Med henbikk […]
Kjemikaliefri produksjon av ultrarent vann med EDIEDI (Elektrodeionisering) med Omvent Osmose forfiltrering er anerkjent i nye og eldre vannbehandlingsanlegg. Teknologien er foretrukket i de fleste industrier hvor ekstremt rent vann er en kritisk innsatsfaktor. EDI (Elektrodeionisering) med Omvent Osmose forfiltrering er siste teknologi i nye og eldre vannbehandlingsanlegg. Teknologien er foretrukket i de fleste industrier hvor ekstremt rent vann er en […]
Avløpsvann fra vaskerier kan gjenvinnesAvløpsvann fra vaskerier representeret et miljømessig problem. Vannet har et høyt biokjemisk og kjemisk oksygenforbruk i tillegg til store konsentrasjoner av såpe, vaskemidler og overflateaktive stoffer. Behandling av vann for gjenbruk til nye vaskeprosesser omfatter fjerning av olje, fett, utfellte og oppløste stoffer, kjemikalier og vaskemidler. Et utprøvet systemet består av 2 trinn. Først et […]
USP 24 vannkvalitetUSP gir retningslinjer for produskjon av medisinske artikler for salg i USA. USP angir standarder for vann som benyttes medisinsk og omfatter kvalitet, renhet, forpakning og merking samt vann som leveres i ”bulk” Følgende lenker gir bakgrunnsinnformasjon ved design og valg av materialer til vanrenseanlegg som skal produsere USP23/USP24 vann – Water for Injection Artikkelene […]
KjelvannVed kontinuerlig drift av dampkjeler må en del vann fjernes periodisk, eller kontinuerlig for å begrense konsentrasjonen av forurensninger i kjelvannet. Når dette vannet fjernes, eller avblåses, representerer den energi som er gått med til oppvarming av vannet et økonomisk tap. Med dagens energikostnader kan en liten reduksjon av avblåsningshyppighet representere store kostnadsbesparelser på energisiden. […]
Spiratrex Point of use ultrafiltrering eller mikrofiltreringSpiratrex gir ultrarent vann i kritiske applikasjoner for farmasøytisk industri, laboratorier samt sluttfiltrering/ polering av ultrarent vann. Et stort utvalg membraner for fjerning av pyrogener, kolloider og bakterier fra deionisert, destillert eller RO vann. Selvrensende Full-Fit membraner i spesialtilpassede filterhus som virker på vanntrykket. Stort membranareali kombinasjon med selvrensende effekt gir lenger levetid enn standard […]
Clerify – Fjerner Olje fra vannClerify er et filtermedie som fjerner olje og hydrokarboner fra vann.  I avløpsprosesser er fjerning av olje nødvendig for å imøtekomme forurensningstilsynets krav. Clerify er dee ideelle løsningen da mediet fjerner opp til 95% av totalt hydrokarboninnhold. Clerify er et filtermedie som fjerner olje og hydrokarboner fra vann.  I avløpsprosesser er fjerning av olje nødvendig […]
ZENON – ZeeWeed – Banebrytende teknonologi, – Revolusjonerende vannbehandling.ZeeWeed© er en prosess for energisparende  behandling av  råvann og avløpsvann med bruk av hulfiber membranteknologi. Membranen senkes ned i væsken som skal behandles og partikulære forurensninger suges mot membranoverflaten. Det rensede vannet samles opp fra membrankjernen og ledes til videre behandling eller forbruk.  Ved tilbakespyling reverseres flow, samtidig med luft som pumpes inn i […]
Vannkvalitet og kjelvann – NedblåsingProdusenter av dampkjeler stiller som regel krav til vannet som skal behandles. Vannets Hardhet, alkalitet, totalt saltinnhold og fosfatinnhold har innflydelse på driftssikkerhet og levetid på anlegget.Vannet bør være å bløtt som mulig. Eventuell resthårdhet felles fullstendig av de tilsatte fosfater Vannet bør være å bløtt som mulig. Eventuell resthårdhet felles fullstendig av de tilsatte […]
UVK-1 – Marine serie UV Desinfeksjon av DrikkevannRobust UV anlegg fra Aquafine, Inc, spesiellt utviklet for produksjon av rent bakteriefritt drikkevann om bord. Lavt strømforbruk og enkelt vedlikehold med tusenvis av installasjoner på alle hav. Vertikalmontert reaktorkammer for å spare plass til installasjon. Enkel teknikk for rensing av kvartsglass. Hvert anlegg er individuelt testet. Sertifisert av CE og Germaniske Lloyd. UV kammer […]
ZENON Mini-ROWPU – Mobile renseanlegg NATO STANAG 2136ZENON Mini-ROWPU er modulbart, traspostabelt renseanlegg for produksjon av rent, bakteriefritt drikkevann hvor vannkilden er av ukjent kvalitet som f.eks sjøvann, avløpsvann et. Designet på grunnlag av millitære krav til rask mobilisering av anlegg for rensing av vann under vanskelige forhold. Mini-ROWPU har kapasitet på opp til 8 l/min ihht kvalitetskrav angitt av NATO STANAG […]
Memtrex MP-B For sluttfiltrering i BryggerierMMP-B er spesialutviklet for kaldfiltrering av øl, juice, vin og proteinrike væsker. Modifisert Polyetersulfon membran gir lav proteinbinding, lavt trykkfall og høy flow. MMP-B filtrerer effektict syster, bakterier, sportsoffer, rester av gjær og byr på mikrobiologisk kontroll. Hvert filter er 100% integritetstestet og godkjent av US FDA. MMP-B kan renses/vaskes for gjenbruk. Ved sluttfiltrering av […]
Filtrering av ØlRester av protein, tannin, gjærbakterier og partikler reduserer både utseende og levetid på øl som er tappet og fyllt på flaske. Filtrering forbedrer både utseende, smak og levetid på brygget. Det finnes en rekke filter på markedet for proffesjonelle og hobby-bryggere. Bryggerier som har kontinuerlig produksjon av øl har systematisk vedlikehold og rengjøring av filterutstyr […]
Memtrex MMP-B Suverent best ved filtrering av øl, vin, juice, etcMembranfilter spesialutviklet for sluttfiltrering av næringsmidler som øl, vin, juice, vann etc. Ekstremt lav proteinbinding, høy flow og lang ståtid. Unik konstruksjon med Polypropylen forfilter. Modifisert polyethersulfon spesialutviklet for sluttfiltrering av proteinrike næringsmidler som øl, vin, juice og drikkevann. Polypropylen forfilter gir høy flow og lang ståtid. FDA godkjent. 100% intergitetstestet. Fjerner bakterier, gjær, cyster […]
Selvrensende partikkelfilter – TrykksilerHos oss finner du et stort utvalg selvrensende filter fra en av verdens ledende produsenter E.L.I. Selvrensende siler er et økonomisk alternativ ved fjerning av større partikkelmengder før andre prosesser. I E.L.I drives rensemekanismen av vanntrykket på nettet. Filteret er derfor ikke avhengig av eksterne energikilder. Sand, slam og partikulære forurensninger fanges opp mot filterveggen som […]
Destruksjon av klor – kloraminer ved bruk av UVUV beståling kan benyttes til å eliminere klor/kloraminer i vann som har vært behandlet med aktivt kull, eller i applikasjoner hvor bisulfit injiseres for å nøytralisere klor. Kullfilter kan fungere som veksthus for bakterier. Klor kan være uønsket som et tilleggskjemikalie hvor kullfilter benyttes, og bør derfor etterfølges av UV behandling. Vann med restklor opp til 2 […]
PRO50 – Trojan UV Max – USEPA UVDGM Biodosimetrisk Sertifisert – 40 mJ IntensitetMarkedsledende UV anlegg som tilfredstiller den nye normen fra Folkehelseinstituttet med 40 mWs cm2 stråledose (40mJ/cm2) ved bølgelengde på 253,7 nanometer. Lavtrykks Amalgaman lamper med 2 års levetid, digital overvåking og alarmer.   Flow Rate (40mJ/cm²) 189.1 l/m, (11.3 m³/Hr) Transmissjon (85% UVT Ved slutt levetid lamper ) Sertifikater: NSF/EPA Sertifikat, Valideringsprotokoll: Biodosimetrisk USEPA UVDGM, […]
UV Lamper De mest benyttede UV lamper er lamper fyllt med lavtrykk mercury damp som avgir 253,7 angstrøm bølgelengder. Den dose som er nødvendig for å drepe mikroorganismer er avhengig av intensitet på lampen og oppholdstid. De fleste bakterier , virus, sporer og gjær  må ha 10.000 mikro-watt sekunder pr. c2 (MW sec/cm2), eller mindre for å […]
Kapasitetstabell over godkjente AQUAFINE UV anleggKapasitetstabell over typegodkjente Aquafine UV Anlegg KAPASITETSTABELL OVER TYPEGODKJENTE AQUAFINE UV ANLEGG (Statens Institutt for Folkehelse) Tabellen nedenfor viser maksimum gjennomstrømninngshastighet i forhold til vannets UV-transmissjon/absorbans. De hydrauliske forhold ved kamre kan begrense kapasiteten der vannet gir svært lave absorbansverdier/høye transmisjonsverdier. Tabellen angir kapasitet i m3/time ved angitt % transmisjon målt i 5 cm. kyvette […]
UV- Transmissjonstabell ved forskjellige kuvettelenngderUV-TRANSMISSJON VED 253,7 NM VED FORSKJELLIGE KUVETTELENGDER Eksempel på utregning: Oppgitt transmisjon v/10 mm kuvette (eks. 0,90). For å finne transmisjonen v/50 mm gå horisontalt bortover på raden til kolonnen 50 mm kyvette og noter verdien (0,58).   Kuvette Absorbans 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 100 mm Extinction pr. 10mm […]
Omvendt osmose E-Serie Ultra 6 Watermaker 27m3/døgnEt plassbesparende og prisgunstig omvendt osmose anlegg for avsalting av ferskvann og sjøvann fra 3,500 til 35,000 TDS (Totalt oppløste salter). Utviklet for enkel drift, høy kvalitet på filtrert vann, enkel installasjon og enkel drift og kontroll. Komplett dokumentasjonspakke. Velegnet i en rekke applikasjoner, plassbesparende, f.eks for produksjon av drikkevann ombord på skip. Typiske applikasjoner: […]
UV Desinfeksjon av vann – Bakteriefritt drikkevannVi leverer anlegg som gir bakteriefritt vann.  UV desinfeksjonsanlegg for alle kapasiteter, Biodosimetrisk godkjent anlegg for 30 og 40 mJ stråledoser. Vi har lang erfaring med dimensjonering av desinfeksjonsanlegg, samt bruk av UV i andre applikasjoner, samt foto-oksidasjon. Hva er UV Desinfeksjon Beregningstabell for UV UV- Transmissjonstabell ved forskjellige kuvettelenngder UV Intensitetsmåler gir signal om […]
Elkem Solar velger RO vannrenseanlegg fra ProfinorMed REC i spissen er en rekke større Norske industribedrifter involvert i produksjon og bearbeiding av silisium for bruk i solceller. Produksjon av wafere krever ultrarent vann i alle produksjonsledd for å oppnå høy kvalitet på sluttproduktet. Elkem Solar as i  Kr.Sand er en hjørnestensbedrift med spisskompetanse i produskjone av silisium for bruk i waferproduskjon. […]
Ultrafiltrering – Fremtidens rensemetode for bryggerier og næringsmiddelbedrifter med krav til kvalitetNæringsmiddelbedrifter som benytter vann i ferdigproduktet har alltid vært opptatt av vannkvalitet. I bryggerier, tapperier og mineralvannfabrikker utgjør vann hovedproduktet. Andre næringsmiddelbedrifter kan ha et stort vannforbruk i produksjonen i forb. med vask, skylling, rengjøring eller utblanding av andre produkter. Dessuten medfører et høyt vannforbruk ofte omfattende resning av avløpsvann. Vann som benyttes i næringsmiddelindustri […]
Borregaard satser på vannkvalitet og velger Omvendt Osmose fra Profinor asKompromissløs vannkvalitet er av betydning for næringsmiddelbedrifter. Derfor satser Denomega Nutritional Oils (Borregaard)  på vannbehandlingsanlegg fra Profinor as. Denomega Nutritional Oils, en avdeling av Borregaard er en av flere Norske bedrifter som bearbeider Omega 3 olje for salg i Norge og internasjonalt. Selskapet har speaialisert seg på oljer for bruk i annen næringsmiddelindustri. Det vil […]
pH SurhetSurhet (pH) – måles på en skala fra 0-14 og er et mål på konsetrasjon av hydrogen ioner i vannet (Negativ logaritme). pH verdien er et mål på konsentrasjonen av hydrogenioner i vannet. Da pH uttrykkes i logaritmisk form er vann med pH på f.eks. 6 , – 10 ganger surere enn vann med pH […]