Ved bruk av UV desinfeksjon bestråler UV lampene bakterier i vannet med en bølgelengde på 354 nanometer og intensitet på opp til 90.000 mikrowattsekunder. Denne bestrålingen ødelegger bakteriets DNA og gjør det inaktivt.