Omvendt Osmose Anlegg – E8

Dette  Omvendt Osmose anlegget passer ditt behov, det være seg for filtrering av drikkevann,  fødevann, kjelvann eller andre applikasjoner. Du får et komplett, skid-montert, testet og kontrollert anlegg som kan settes i drift umiddelbart.

 • Dette  Omvendt Osmose anlegget passer ditt behov, det være seg for filtrering av drikkevann,  fødevann, kjelvann eller andre applikasjoner. Du får et komplett, skid-montert, testet og kontrollert anlegg som kan settes i drift umiddelbart. Prisgunstig fordi Osmonics selv er produsent av alle komponenter, inklusive membraner. Ved valg av membrananlegg bør du velge en leverandør med erfaring. Anlegget kan  også konfigureres for ultrafiltrering og nanofiltrering 
  Når det er snakk om membrananlegg er anlegg fra Osmonics og Profinor as å foretrekke fordi det skal gå problemfritt i mange årE-8 , et serieprodusert , PLS styrt anlegg for kapasiteter fra 9 til 45 m3/time med Osmo 823 HR(PA) energisparende kvalitets-membraner. Membranhus i rustfritt stål, digitale permeat -og konsentrat flowmålere, auto-flush, digital konduktivitetsmåler, nivåkontroll, Lakewood 2450 kontroller, alarmer for lavt inntakstrykk, motorvern, temperatur og  konduktivitet. Tonkaflo sentrifugal-pumpe. Kun de beste komponenter som finnes.

  • Snakk med våre kunder !
  • DRIFTSPARAMETER
  • Driftstrykk: 12,4-15,2 bar
  • Min.Inntakstrykk: 2,1 bar
  • Driftstemp.: 4-29 C
  • Avvisning: 95-98%
  • Membranelementer

  • Osmo 823-HR(PA)
  • Kontrollenhet: 220 V/1-fas 50Hz, IEC, IP 55
  • Motor: Fra 15 til 50 Hp avhengig av modell. TEFC 380 V/50Hz 3-fas.
  • Delux tillegg:
  • Digital pH kontroll med alarm
  • Komplett CIP anlegg integrert på skid.
  • Anlegget kan utstyres for kommunikasjon for fjernovervåking