Næringsmiddelindustrien er pålagt svært strenge krav til renhet i alle produkter og prosesser.Vi har levert anlegg til toneangivende næringsmiddelbedrifter, og sannsynligvis bruker du daglig produkter som har vært igjennom våre renseanlegg.

Rent vann er en naturlig del av de fleste næringsmidler. Her finner du tekniske løsninger for vannbehandling i næringsmiddelindustri.

Elite Plus RO 0,5 til 5 m3/time – Low PressureKompakt, prisgunstig Omvendt Osmose (RO) anlegg med 96-98% avvisning og 60 – 75% gjenvinning. 8 Modeller å velge mellom fra 500 l/time til 5000 l/time. Grenseverdier Råvann: Max TDS 1000 ppm Total hardhet < 4 mg/l som CaCo3 Fritt klor < 0,1 ppm SDI < 3 Temperatur 5-35 C Trykk 2 – 6 bar innløp […]
Memtrex MP-B For sluttfiltrering i BryggerierMMP-B er spesialutviklet for kaldfiltrering av øl, juice, vin og proteinrike væsker. Modifisert Polyetersulfon membran gir lav proteinbinding, lavt trykkfall og høy flow. MMP-B filtrerer effektict syster, bakterier, sportsoffer, rester av gjær og byr på mikrobiologisk kontroll. Hvert filter er 100% integritetstestet og godkjent av US FDA. MMP-B kan renses/vaskes for gjenbruk. Ved sluttfiltrering av […]
Filtrering av ØlRester av protein, tannin, gjærbakterier og partikler reduserer både utseende og levetid på øl som er tappet og fyllt på flaske. Filtrering forbedrer både utseende, smak og levetid på brygget. Det finnes en rekke filter på markedet for proffesjonelle og hobby-bryggere. Bryggerier som har kontinuerlig produksjon av øl har systematisk vedlikehold og rengjøring av filterutstyr […]
Memtrex MMP-B Suverent best ved filtrering av øl, vin, juice, etcMembranfilter spesialutviklet for sluttfiltrering av næringsmidler som øl, vin, juice, vann etc. Ekstremt lav proteinbinding, høy flow og lang ståtid. Unik konstruksjon med Polypropylen forfilter. Modifisert polyethersulfon spesialutviklet for sluttfiltrering av proteinrike næringsmidler som øl, vin, juice og drikkevann. Polypropylen forfilter gir høy flow og lang ståtid. FDA godkjent. 100% intergitetstestet. Fjerner bakterier, gjær, cyster […]
Selvrensende partikkelfilter – TrykksilerHos oss finner du et stort utvalg selvrensende filter fra en av verdens ledende produsenter E.L.I. Selvrensende siler er et økonomisk alternativ ved fjerning av større partikkelmengder før andre prosesser. I E.L.I drives rensemekanismen av vanntrykket på nettet. Filteret er derfor ikke avhengig av eksterne energikilder. Sand, slam og partikulære forurensninger fanges opp mot filterveggen som […]
UV Lamper De mest benyttede UV lamper er lamper fyllt med lavtrykk mercury damp som avgir 253,7 angstrøm bølgelengder. Den dose som er nødvendig for å drepe mikroorganismer er avhengig av intensitet på lampen og oppholdstid. De fleste bakterier , virus, sporer og gjær  må ha 10.000 mikro-watt sekunder pr. c2 (MW sec/cm2), eller mindre for å […]
Ultrafiltrering – Fremtidens rensemetode for bryggerier og næringsmiddelbedrifter med krav til kvalitetNæringsmiddelbedrifter som benytter vann i ferdigproduktet har alltid vært opptatt av vannkvalitet. I bryggerier, tapperier og mineralvannfabrikker utgjør vann hovedproduktet. Andre næringsmiddelbedrifter kan ha et stort vannforbruk i produksjonen i forb. med vask, skylling, rengjøring eller utblanding av andre produkter. Dessuten medfører et høyt vannforbruk ofte omfattende resning av avløpsvann. Vann som benyttes i næringsmiddelindustri […]
Borregaard satser på vannkvalitet og velger Omvendt Osmose fra Profinor asKompromissløs vannkvalitet er av betydning for næringsmiddelbedrifter. Derfor satser Denomega Nutritional Oils (Borregaard)  på vannbehandlingsanlegg fra Profinor as. Denomega Nutritional Oils, en avdeling av Borregaard er en av flere Norske bedrifter som bearbeider Omega 3 olje for salg i Norge og internasjonalt. Selskapet har speaialisert seg på oljer for bruk i annen næringsmiddelindustri. Det vil […]