Ultrafiltrering
Næringsmiddelindustrien er pålagt svært strenge krav til renhet i alle produkter og prosesser. Produktansvaret er stort overfor forbruker. I tillegg er varemerke beskyttelse og interne krav til kvalitet og sikkerhet at stor betydning.  Vi har levert anlegg til toneangivende næringsmiddelbedrifter, og sannsynligvis bruker du daglig produkter som har vært igjennom renseanlegg levert av oss

Rent vann er en naturlig del av de fleste næringsmidler. Vi har tekniske løsninger fra forfiltrering til desinfeksjon, samt forbruksmateriell til egne og andres anlegg.

 

Profonor har installasjoner av membrananlegg i de fleste toneangivende drikkevareprodusenter i Norge. Vi leverer leverer komponenter, eller hele prosessen fra forbehandling til desinfeksjon

UV

 

deklorinering

Legg inn korrekt tlf.nr
=