Partikkelfilter fjerner sedimenter fra vann. benyttes som forbehandling for UV desinfeksjon, kullfilter. Partikkelfilter leveres som dybdefilter og overflatefilter