FILBLACK – Trykksil – Automatisk Selvspylende filter

FilBlack FBK2000A er en serie selvrensende trykksiler i SS AISI 316L egnet for en rekke applikasjoner (flow rater fra 10 m3/t til 300 m3/h). Produseres i anslutninger (DN50, DN80, DN100, DN125, DN150 e DN200) for en rekke filtreringsgrader (fra 50 micron til 800 micron) . Filteret kan installeres horisontalt og vertikalt.

Velegnet som forfilter for kommunal vannforsyning, prosessvann, kjøletårn, varmevekslere, vanningsanlegg, fiskeoppdrett, beskyttelse av dyser, forfiltrering for RO og ultrafiltrering (UF) anlegg

trykksil

 

Effektivitet: 90.00 %
Effekt på faste partikler God
Effekt på deformerbare partikler: Medium
Effekt på lette partikler: Medium
Max partikkelstørrelse ved inntakt: (mm) 3
Max <Total SDS Suspenderte partikler: (mg/l) 50 mg/l (50-80µm) – 100 mg/l (125-200-300-500µm)
Turbiditet max.: (NTU) 10

 

Legg inn korrekt tlf.nr
=

Magnetfilter – Fjerning av rust i rørgater og varmeanlegg – PROFINOR

magnetfilter

En rekke filtreringsoppgaver kan innebære fjerning av rust og metallpartikler fra vann, pulver eller andre flytende medier. magnetfilterFor vann vil magnetfilter finne anvendelse ved fjerning av utfellte jernpartikler eller andre magnetiske partikler fra rustne jernrør, varmekretser, etc , som forlenger ståtid og filtereringseffektivitet på øvrige filter. Magnetfilter leveres for en rekke kapasiteter, trykk og temperaturklasser.In line, – for manuell rens, semi automatisk eller automatisk rengjøring. Magnetfilter leveres også som innsats for posefilter (tekstilfilter) for standard posefilter.

posefilter magnet

Ta kontakt for ytterigere informasjon eller bistand til dimensjonering av filter

Kontaktformular
Legg inn korrekt tlf.nr
=

AqSep – Ferskvannsanlegg fra 4,8 til 22m3/døgn fra Sjøvann

watermaker

watermakerAqSep – Skandinavisk produserte ferskvannsanlegg for avsalting av sjøvann. 2 modellserier.  Hver modellserie spenner over anlegg med kapasiteter fra 4,8 til 22m3pr.døgn. Anleggene er svært kompakte og krever et minumum av plass.  Anlegg leveres med og uten energigjenvining.

ECO-Anleggene er utstyrt med intelligente funksjoner som gir redusert energiforbruk og svært lave produskonskostnader pr. produsert liter. ECO-Serien er i tillegg til energigjenvinning utstyrt med intellignte kontroller som styrer anlegget automatisk. Anlegg med energigjenvinning er optimale ved bruk i omgivelser med høyere energikostnader

STD Serien ligner ECO-serien, men er uten energigjenvinning. Anleggene har samme høye kvalitet. Lav anskaffelskost som  kompenseres ved lave energikostnader . Anleggene kan av og til kreve manuell kontroll av membrantrykket ved store variasjoner saltinhold (salinitet) eller temperatur.

AqSep har utspring i Danfoss. Alle anlegg produseres i Skandinavia med kvalitetskomponenter fra ledende produsenter. Korte leveringstider på sentrale komponenter og reservedeler.

Oversikt over anlegg for anvsalting finner du her, sammen med teknisk dokmentasjon

Vannkvalitet i laboratorier

Contaminant Parameter and unit Type 3 Type 2 Type 1
Ions Resistivity (MΩ•cm @ 25°C) >0.05 >1.0 >18.0
Organics TOC (ppb) <200 <50 <10
Pyrogens (EU/mL) NA NA <0.03
Particulates Particulates > 0.2 µm (units/mL) NA NA <1
Colloids Silica (ppb) <1000 <10 <10
Bacteria Bacteria (cfu/mL) <1000 <100 <1

 

International Organization for Standardization (ISO)

The ISO based its specification on ISO 3696:1987, and specifies three grades of water: Grade 1, Grade 2 and Grade 3, where Grade 1 is the most pure (see below):

Water quality parameters for ISO grades

Parameter Grade 1 Grade 2 Grade 3
pH value at 25oC 5.0–7.0
Conductivity (μS/cm)  at 25oC, max 0.1 1.0 5.0
Oxidisable matter Oxygen content (mg/l), max 0.08 0.4
Absorbance at 254 nm and 1 cm optical path length, absorbance units, max. 0.001 0.01
Residue after evaporation on heating at 110oC (mg/kg), max 1 2
Silica (SiO2) content (mg/l), max 0.01 0.02

American Society for Testing and Materials (ASTM)

The ASTM uses D1193-06 and has four grades of water (see table below).

Water quality parameters for ASTM types

Parameter Type I* Type II** Type III*** Type IV
Conductivity (μS/cm) at 25oC, max 0.056 1.0 0.25 5.0
Resistivity (MΩ-cm) at 25oC, max 18.0 1.0 4.0 0.2
pH at 25oC 5.0–8.0
TOC (μg/l), max 50 50 200 No limit
Sodium (μg/l), max 1 5 10 50
Silica (μg/l), max 3 3 500 No limit
Chloride (μg/l), max 1 5 10 50

Vannkvalitet – Parameter ISO og ASTM

laboratorievann

Europa og USA har forskjellige normer for klassifisering av vannkvalitet. Generellt er disse samsvarende. med unntak av enkelte grenseverdier. Følgende tabeller er angir paremeter som er angitt i respektiv kvalitetskategori for ISO og ASTM

Forurensning Parameter og enhet
Type 3 Type 2 Type 1
Ioner Motstand (MΩ•cm @ 25°C) >0.05 >1.0 >18.0
Organiske stoffer TOC (ppb) <200 <50 <10
Pyrogener (EU/mL) NA NA <0.03
Partikler Particulates > 0.2 µm (units/mL) NA NA <1
Colloids Silica (ppb) <1000 <10 <10
Bakterier Bacteria (cfu/mL) <1000 <100 <1

International Organization for Standardization (ISO)

ISO er basert på norm  ISO 3696:1987, og angir 3 kvalitetsgrader r: Grad  1, Grad  2 og Grad  3, hvor grad 1 er den reneste(se under):

 

Parameter Grade 1 Grade 2 Grade 3
pH verdi ved  25oC 5.0–7.0
Konduktivitet (μS/cm)  ved 25oC, max 0.1 1.0 5.0
ORP/COD (mg/l), max 0.08 0.4
UV Absorbans 254 nm and 1 cm max. 0.001 0.01
Faststoff etter evaporering  110oC (mg/kg), max 1 2
Silica (SiO2) innh (mg/l), max 0.01 0.02

American Society for Testing and Materials (ASTM)

ASTM angir  D1193-06 og har 4 kvaliteter.

Parameter Type I* Type II** Type III*** Type IV
Konduktivitet  (μS/cm) ved 25oC, max 0.056 1.0 0.25 5.0
Motstand (MΩ-cm) ved 25oC, max 18.0 1.0 4.0 0.2
pH ved 25oC 5.0–8.0
TOC (μg/l), max (Totalt Organisk 50 50 200 No limit
Sodium (μg/l), max 1 5 10 50
Silica (μg/l), max 3 3 500 No limit
Chloride (μg/l), max 1 5 10 50
I tillegg gjelder egne krav for produksjon av vann som benyttes til injeksjon. ”Water for Injection” i Farmasøytisk industri. Her stilles i tillegg til kvalitetskrav på selve vannet, samt til produksjonsmetode og prosesser.

Sammenlignbare membranelementer – Omvendt Osmose

Membranelementer er hjertet i et Omvendt Osmose Membrananlegg. Membranelementene er delvis håndbygget med +/- tolleranser under produksjon.membranelementer Type  Membranelementer er forskjellig for anlegg som avsalter ferskvann og sjøvann. Avvisning av salter for sjøvannsmembraner ligger generellt på 99,8%. Flow varierer og er spesifikk for hver enkelt membrantype. Typiske sjøvannsmembraner er av type AD,AD-LE (Low energy) og AE. Membraner for avsalting av ferskvann. Suez Membrantyper er klasssifisert ihht følgende:

  • A-Serie: Tynn Film – Omvendt Osmose  AD,AD-LE,AE,AG,AG-LF,AK,AK_LE,AP
  • C-serie: Cellulose membran – Omvendy Osmose
  • H-Serie: Tynn Film – Nanofiltrering

Følgende tabell viser en oversikt over sammenligbare memranelementer fra toneanvivende produsenter

Omvendt Osmose Low Energy – Ferskvann
Suez Filmetc Hydranautics Toray CSM
AP-90 NF90-4040 NE4040-90
AP-365 ESNA1-LF-(LD)
AP-400 NF90-400 NE8040-90
AK-90 LE XL4-4040, LC LE-4040 ESPA4(LD)-4040 TMH10A RE4040-BLF
AK-400 LE ESPA4,ESPA4-LD TMH20A(370,400,400C) RE8040-BLF
AK-440 LE XLE-440 ESPA4MAX TMH20A(370,400,400C) RE8040-BLF440
AK-4040FM LP-4040
AK8040F-400 ESPA3
AK-90 LE-4040 ESPA1(DL)-440 TMG10 RE4040-BLN
AK-365 TMG20-(370,370C)
AK-400 LE-400 ESPA1(DL)-440 TMG20-(400,400C) RE8040-BLN
AK-440 BW30(HR)LE-440i (LE,ECO)-444i ESPA2(+,MAX) TMG20-(430,440,440C) RE8040-BLN440
Omvendt Osmose Standard – Ferskvann
Suez Filmetc Hydranautics Toray CSM
AG-4040FM BW30-4040 CPA2-4040 RE4040-CE
AG-8040F BW30-365 CPA2
AG-8040F-400 BW30-400 RE8040-CE
AG-8040F-400,(LF7FR,34) BW30FR-(365,400)
AG-90 CPA (2,5-LD)-4040 TM710(D) RE4040-(BE,BN)
AG-365 CPA2 TM720-370 RE8040-BN
AG-400 CPA3 TM720-400 RE8040-BE
AG-400, 34 (BW30,SG30) 400/34i CPA5-LD TM720(D,N)-400 RE8040-B34
AG-440 BW30-440I,BW30HR-440i CPA5MAX TM720-430, TM720(D)-440 RE8040-BE440
AG-90 LF LFC3-LD-4040 TML10 (D,F) RE-4040-DE
AG-400 LF TML20(,DA)-400 RE8040-(FE,FN)
AG-400 LF,34 BW30(x) fr-440/34I LFC3-LD TML20 (D,N)-400,TML20 (D)-370 RE8040-(FN,FE,FD)
AG-440 LF TML-430 RE8040-FE440
AE-400 CPA4
Omvendt Osmose – Sjøvann
Suez Filmetc Hydranautics Toray CSM
AE-90 SW30-440 SWC5-LD-4040 RE4040-SHF
AE-400,34 SW30 (U,X)LE-440 SWC5 (-LD) TM820 (F,R,S,V)440 RE8040-SHF400
AE-440 SW30 (U,X)LE-440 SWC5 MAX TM820 8R,S,V)-440 RE8040-SHF440
AD-90 SW30HR LE-4040 TM810C RE4040-(SHA,SHN)
AD-365 SW30HR-380,SW30HRLE-370/34i TM820 (A,C)-370 RE8040-(SHA,SHN)
AD-400.34 SW30HRLE-(400,400i) SWC4 (+,LD) TM820 (A,C,E,M)-400 RE8040-(SHA,SHN) 400
AD-440 SW30HRLE-44i SWC4 MAX TM820M-440 RE8040-(SHA,SHN) 440
AC-400,34 SW30XHR (400,400i) SWC4B (-LD) TM820K-400
AC-440 SW30XHR-440i SWC4B MAX TM820K-440

Måler for vannkvalitet Ultrameter 6P

vannkvalitet

vannkvalitet

Måle vannkvalitet med et tastetrykk. ULTRAMETER er et unikt instrument for deg som har behov for å måle vannkvalitet . 3 Modeller å velge mellom. Ultrameter er markedets ledende instrument for måling av en rekke viktige parameter innen vannbehandling. Ett enkelt tastetrykk gir deg konduktivitet, motstand (resistivitet) pH, ORP, TDS, og temperatur med største  nøyaktighet. Automatisk temperaturkompensasjon og målinger med +/- 1% nøyaktighet. Mikroprosessor basert, vanntett, portabel, enkel å bruke. Enkel å kalibrere.

Velegnet til kalibrering av ”in-line” instrumenter i kritiske vannbehandlingsprosesser. uunværlig i en rekke applikasjoner som Omvendt Osmose, Kjelvann, hemodialyse, Laboratorier, deionisering, farmasøytisk industri, prosessindustri, miljøundersøkelser, avløpsvann og verifisering av industriprosesser.

Flaggskipet måler i tillegg Fritt klor

Vannbehandling med membranfiltrering

Vannbehandling ved bruk av membranfiltrering, eller Omvendt Osmose er en form for mekanisk filtrering hvor væsken separeres i to strømmer ved bruk av semipermeable membraner.

 

semipermeabel membranMembranen skiller  molekyler med forskjellig vektenhet anhengig av porestørrelse på membran og trykk.

Vann bestående av de fineste molekylene (Permeat) samles opp i membrankjernen, mens forurensningene opp-konsentreres og ledes til avløp. Prinsippet ved separering er det samme for ultrafiltrering, nanofiltrering og omvendt osmose. I omvendt Osmose anlegg benyttes svært tette membraner som tilbakeholder 99% av alle salter. Omvendt Osmose er derfor en fremtredende metode for avsalting av sjøvann.  I Ultra- og nanofiltrering er membranene mer åpne.  Forskjellige membraner benyttes i de respektive prosesser.

I omvendt Osmose skiller vi mellom anlegg som skal avsalte ferskvann, – og anlegg som benyttes for avsalting av sjøvann. Om prinsippet er det samme, er design av anlegg vidt forskjellige pga saltkonsentrasjonen i sjøvann.

Normale grenseverdier for anlegg for avsalting av ferskvann er 3000 ppm TDS (Parts pr. million, Total Dissolved solids). Anlegg for avsalting av sjøvann har grenseverdier fra 35.000 til 45.000 ppm TDS. Trykket som benyttes på ferskvannsanlegg ligger mellom 10 – 20 bar. Avsalting av sjøvann krever trykk opp til 50 – 60 bar. I tilllegg er gjenvinningsraten forskjellig.

 Ultrafiltrering virker på 6 – 16 bar. Vårt utvalg omfatter både standard anlegg, og anlegg bygget etter spesifikasjon. Dessuten leverer vi et stort utvalg membraner i forskjellig materiale  for ultrafiltrering, nanofiltrering og omvendt osmose.

filterspektrum

PSP30893-00, GE Water Systems, RO, Reverse Osmosis
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
=

 

 

Vannbehandling i privathusholdning

spørsmål og svar

Vi har alle behov for rent bakteriefritt vann, mennesker og dyr. Vannbehandling i privat-husholdning, Behandling av vannet hjemme eller på hytta kan være påkrevet, avhengig av kvaliteten på vannkilden. Utgangspunktet bør alltid være en representativ vannanalyse med de viktigste organiske of fysiske parametre, samt om vannet er bakteriefritt. En kan velge mellom å behandle alt vannet , eller kun på drikkevannspost. Vi har en rekke løsninger for begge problemstillinger.

I nettbutikken vil du finne enkle filterløsninger. Husk at spesiellt kullfilter kun bør installeres på vann som er bakteriefritt

Omvendt Osmose 0,6 til 2,7 m3 Time

omvendt osmose

E4-CE Serie Omvendt Osmose består av 6 modeller fra 600 til 2700 l/time kapasitet ved designtemperatur på 15 C.  Nominell avvisning 90 – 95% med 75% gjenvinning. Robust, anerkjent og veldokumentert kvalitet. Anleggene er produser i korrosjonsbestandige materialer og komponenter av høy kvalitet for problemfri drift år etter år

omvendt osmoseE Series M Datablad