AQSep – Watermaker fra 4,8 til 22m3/døgn fra Sjøvann

Watermaker WM4800E

watermakerAqSep – Skandinavisk produserte Watermnaker – ferskvannsanlegg for avsalting av sjøvann. 2 modellserier.  Hver modellserie spenner over anlegg med kapasiteter fra 4,8 til 22m3pr.døgn. Anleggene er svært kompakte og krever et minumum av plass.  Anlegg leveres med og uten energigjenvinning.

ECO-Anleggene er utstyrt med intelligente funksjoner som gir redusert energiforbruk og svært lave produskonskostnader pr. produsert liter. ECO-Serien er i tillegg til energigjenvinning utstyrt med intellignte kontroller som styrer anlegget automatisk. Anlegg med energigjenvinning er optimale ved bruk i omgivelser med høyere energikostnader

STD Serien ligner ECO-serien, men er uten energigjenvinning. Anleggene har samme høye kvalitet. Lav anskaffelskost som  kompenseres ved lave energikostnader . Anleggene kan av og til kreve manuell kontroll av membrantrykket ved store variasjoner saltinhold (salinitet) eller temperatur.

AqSep har utspring i Danfoss. Alle anlegg produseres i Skandinavia med kvalitetskomponenter fra ledende produsenter. Korte leveringstider på sentrale komponenter og reservedeler.

Oversikt over anlegg for avsalting av sjøvann finner du her, sammen med teknisk dokmentasjon