AQSep – Watermaker fra 4,8 til 22m3/døgn fra Sjøvann

AqSep – Skandinavisk produserte Watermnaker – ferskvannsanlegg for avsalting av sjøvann. 2 modellserier.  Hver modellserie [...]

Vannbehandling med membranfiltrering

Vannbehandling ved bruk av membranfiltrering, eller Omvendt Osmose er en form for mekanisk filtrering hvor [...]

Omvendt Osmose 0,6 til 2,7 m3 Time

E4-CE Serie Omvendt Osmose består av 6 modeller fra 600 til 2700 l/time kapasitet ved [...]

Elektrodeionisering- 16 megaohm vann

Elektrodeionisering av vann Elektro-deionisering gir Superrent vann uten behov for regenerering.  Det (tidligere) Norske selskapet [...]

E-8 Fullspekket RO for kapasiteter fra 9 til 45 m3/time.

Hvis du har behov for et RO anlegg som du kan stole på, er E8 [...]

Fra sjøvann til drikkevann – i store mengder

For offshore, shipping, kraftindustri eller applikasjoner med behov for store mengder feskvann, – med sjøen [...]