Vannbehandling med membranfiltrering

Vannbehandling ved bruk av membranfiltrering, eller Omvendt Osmose er en form for mekanisk filtrering hvor væsken separeres i to strømmer ved bruk av semipermeable membraner.

 

semipermeabel membranMembranen skiller  molekyler med forskjellig vektenhet anhengig av porestørrelse på membran og trykk.

Vann bestående av de fineste molekylene (Permeat) samles opp i membrankjernen, mens forurensningene opp-konsentreres og ledes til avløp. Prinsippet ved separering er det samme for ultrafiltrering, nanofiltrering og omvendt osmose. I omvendt Osmose anlegg benyttes svært tette membraner som tilbakeholder 99% av alle salter. Omvendt Osmose er derfor en fremtredende metode for avsalting av sjøvann.  I Ultra- og nanofiltrering er membranene mer åpne.  Forskjellige membraner benyttes i de respektive prosesser.

I omvendt Osmose skiller vi mellom anlegg som skal avsalte ferskvann, – og anlegg som benyttes for avsalting av sjøvann. Om prinsippet er det samme, er design av anlegg vidt forskjellige pga saltkonsentrasjonen i sjøvann.

Normale grenseverdier for anlegg for avsalting av ferskvann er 3000 ppm TDS (Parts pr. million, Total Dissolved solids). Anlegg for avsalting av sjøvann har grenseverdier fra 35.000 til 45.000 ppm TDS. Trykket som benyttes på ferskvannsanlegg ligger mellom 10 – 20 bar. Avsalting av sjøvann krever trykk opp til 50 – 60 bar. I tilllegg er gjenvinningsraten forskjellig.

 Ultrafiltrering virker på 6 – 16 bar. Vårt utvalg omfatter både standard anlegg, og anlegg bygget etter spesifikasjon. Dessuten leverer vi et stort utvalg membraner i forskjellig materiale  for ultrafiltrering, nanofiltrering og omvendt osmose.

filterspektrum

PSP30893-00, GE Water Systems, RO, Reverse Osmosis
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
=

 

Profinor as renser vannet hos Coca Cola Drikker med ultrafilteranlegg fra Osmonics Inc

Profinor as har sammen med det  Osmonics Inc, no general Electric stått for design, levering,[Les mer]

Les mer
Omvendt Osmose – E4H – 2,5 til 9 m3/time

E4H serien består av 5 modeller bygget med samme ekspertise som leveres til det farmasøytiske[Les mer]

Les mer
Fastek – Omvendt Osmose membraner

FASTEK Inc, tilhørende Osmonics er blant verdens ledende produsenter av RO membraner for kommersielle Omvendt[Les mer]

Les mer
Omvendt Osmose PRO Serie – kapasiteter fra 16 til 111 m3/time

Skal du først investere i et Omvendt Osmose anlegg, er OSMONICS PRO serien et sikkert[Les mer]

Les mer
PRO Serie – kapasiteret fra 16 til 111 m3/time

Skal du først investere i et Omvendt Osmose anlegg, er OSMONICS PRO serien et sikkert[Les mer]

Les mer
Fra saltvann til ferskvann – Avsaltingsanlegg

Std. anlegg for landbasert produksjon av ferskvann fra sjøvann, velprøvet, dokumentert, serieprodusert av GE som[Les mer]

Les mer
Omvendt osmose E-Serie Ultra 6 Watermaker 27m3/døgn

Et plassbesparende og prisgunstig omvendt osmose anlegg for avsalting av ferskvann og sjøvann fra 3,500[Les mer]

Les mer
Elektrodeionisering- 16 megaohm vann

Elektro-deionisering gir Superrent vann uten behov for regenerering.  Det Norske selskapet Renewable Energy Coorporation var [Les mer]

Les mer
Prisgunstige Omvendt Osmose Anlegg E-4

….som gir driftssikkerhet, enkelt vedlikehold, god økonomi og rent vann , – år etter år. [Les mer]

Les mer
Hjelpeverktøy ved dimensjonering av Omvendt Osmose anlegg

GE Osmonics Inc, har utviklet brukerverktøy for dimensjonering av Omvendt Osmose anlegg. Ved å legge[Les mer]

Les mer
Hva fjerner en Omvendt Osmose Membran

Et omvendt Osmose anlegg kan utstyres med membraner av forskjellig materiale. I praktisk bruk viser[Les mer]

Les mer
Tabell – Kryssreferanse over sammenlignbare membranelementer for Omvendt Osmose anlegg

Membranelementer i omvendt osmose anlegg må fra tid til annen skiftes. Her finner du en[Les mer]

Les mer
AqSep – Ferskvannsanlegg fra 4,8 til 22m3/døgn fra Sjøvann

AqSep – Skandinavisk produserte ferskvannsanlegg for avsalting av sjøvann. 2 modellserier.  Hver modellserie spenner over[Les mer]

Les mer
Silica, Kisel, Silisiumoksyd eller SiO2 og Omvendt Osmose

Ved nøytral pH i vann består Silica som Silicon Dioksyd eller Silica. Som er elektrisk[Les mer]

Les mer
Forfiltrering – Saltvann – Omvendt osmose

Aqualine representerer ny teknologi for optimal beskyttelse av membraner eller kun forfiltrering. Et økonomisk gunstig[Les mer]

Les mer
Omvendt Osmose til beste pris og største drifts-sikkerhet – E2

Det minste anlegget i E-serien er konstruert etter de samme prinsipper som større anlegg som[Les mer]

Les mer
E-Serie Ultra 6 Watermaker 27m3/døgn

Et plassbesparende og prisgunstig RO anlegg for avsalting av ferskvann og sjøvann fra 3,500 til[Les mer]

Les mer
Fra sjøvann til drikkevann – i store mengder

For offshore, shipping, kraftindustri eller applikasjoner med behov for store mengder feskvann, – med sjøen[Les mer]

Les mer
Omvendt Osmose 0,6 til 2,7 m3 Time

E4-CE Serie Omvendt Osmose består av 6 modeller fra 600 til 2700 l/time kapasitet ved[Les mer]

Les mer
Dyno Industrier

Dynea på Lillestrøm (Tidligere Dyno) hadde i lengre tid vært plaget av høye driftskostnader og[Les mer]

Les mer
E-8 Fullspekket RO for kapasiteter fra 9 til 45 m3/time.

Hvis du har behov for et RO anlegg som du kan stole på, er E8[Les mer]

Les mer
E-Serie S – 200 til 300 l/time Omvendt Osmose

Når du har behov for rent vann, – kontakt oss !. Vi har lang erfaring[Les mer]

Les mer
Drikkevann fra havet

Skal du først investere i et avsaltingsanlegg for produksjon av ferskvann fra sjøvann, – så[Les mer]

Les mer
Utleie av membrananlegg

Trenger du RO vann kun i en periode kan du uforpliktende leie anlegg av oss.[Les mer]

Les mer
E-4 Prisgunstige Omvendt Osmose Anlegg (RO)

….som gir driftssikkerhet, enkelt vedlikehold, god økonomi og rent vann , – år etter år. [Les mer]

Les mer
AD20- Vaskemiddel for RO anlegg

AD20 – MCT-411 – VASKEMIDDEL FOR RO/UF ANLEGG   Produktnavn: OSMO AD-20           23.september 1992 PRODUKT[Les mer]

Les mer
Elkem Solar velger RO vannrenseanlegg fra Profinor

Med REC i spissen er en rekke større Norske industribedrifter involvert i produksjon og bearbeiding[Les mer]

Les mer
Fra sjøvann til ferskvann med Omvendt Osmose Watermaker

Fra sjøvann til drikkevann. Problemer med nok ferskvann på land eller til sjøs ?. Omvendt[Les mer]

Les mer
AK-110 Basisk Vask

AK-110 VASKEMIDDEL FOR RO ANLEGG   PRODUKTDATA Produktnavn: OSMO AK-110         25.Januar 1994 PRODUKT OG FIRMAIDENTIFIKASJON[Les mer]

Les mer
18 mOhm vann for laboratorier – Totalavsalting

Solcelle industrien i Norge er synonymt med REC. Det Norske selskapet Renewable Energy Coorporation er[Les mer]

Les mer