Silica, Kisel, Silisiumoksyd eller SiO2 og Omvendt Osmose

Ved nøytral pH i vann består Silica som Silicon Dioksyd eller Silica. Som er elektrisk nøytralt. Ved høyere pH reagerer Silisiumoksydet med vann  slik at det løses opp og antar ionisk form. Ved pH 8,5 består 10% av Silica i ionisk form. Ved pH 9,5 er prosenten steget til 50%. Ionisk form refereres til som reaktivt silica.

Ved nøytral pH i vann består Silica som Silicon Dioksyd eller Silica. Som er elektrisk nøytralt. Ved høyere pH reagerer Silisiumoksydet med vann  slik at det løses opp og antar ionisk form.

Ved pH 8,5 består 10% av Silica i ionisk form. Ved pH 9,5 er prosenten steget til 50%. Ionisk form refereres til som reaktivt silica.

Dampkjeler og kjøletårn konsentrerer små mengder silica med det resultat at dette kan registreres som belegg på utstyr og varmeelementer. I turbiner drevet med damp eller gass vil silisiumoksyd/silica belegge overflater som kan være dyre å bytte ut.

Ionebytte er en god metode for å fjerne silica, – dog ikke helt effektiv pga. at silica ofte ikke er i ione form. Silica har også en tendens til å reagere med andre stoffer som f.eks kalsium-aluminium og danner kolloidal/kolloid silica. Denne form for silica fjernes ikke ved ionebytte selv om den forefinnes i svært liten grad i typiske vannkilder.

Omvendt Osmose har den fordel at det fjerner både nøytralt og reaktivt silica i tillegg til 99%+ av kolloidal silica. Et membrananlegg har vanligvis en dramatisk reduksjon av
Silica, spesiellt ved bruk av SEPA-PA (Polyamid membraner). Avvisningen ligger opp til 99% reduksjon.