Vi  mottar løpende forespørsler om vannbehandlingsanlegg fra privatpersoner som har kvalitstsproblemer med vannet sitt. Som regel  gjelder dette vann fra private brønner, elver, bekker eller tjern.  Nedenunder finner du en liste over punkter som kan være til nytte i ditt arbeid for å løse problemene, samt  informasjon om produkter og tekniske løsninger på vannbehandling i privathusholdning. Her finner du forslag til enkle løsninger avhengig av type problem.

  • Ta en vannprøve og få denne analysert av mattilsynet
  • Hvordan lese og forstå vannanlysen, pH, Farge, Bakterier, Hardhet, Jern, Mangan, Hydrogensulfid
  • Bestemme hvilke rensetrinn som er nødvendig
  • pH Justering
  • Fjerning av Humus/Farge
  • Fjerning av bakterier
  • Fjerning av Hardhet, Jern, Mangan og Hydrogensulfid
  • Bestemme kapasitet, bruksmønster pr. døgn
Behandling av kun drikkevann og vann til matlaging
Behandling av vann til hele husholdningen
Løsninger i privat vannbehandlingVi mottar mange forespørsler om løsninger i privat vannbehandling. For å kunne svare på disse, må vi ha en vannanalyse, eller verdier på de viktigste kvalitetsparametere som pH, jern, mangan, farge, konduktivitet, samt hardhet. En bakteorologisk analyse er også nyttig om du mistenker vannet for å være biologisk forurenset. Du kan velge å behandle kunn […]
Ultrafiltrering i Privat vannbehandlingMeget kompakt og prisgunstig Ultrafilter for generell  vannbehandling. Effektivt selvrensende, kontinuerlig drift for oppkobling på ledningsnett uten pumpe.  Hydrofil dobbeltbelagt  Polyakrylnitril hulfibermembran på 50.000 Dalton fjerner effektivt turbiditet, slam, partikler, mikroorganismer, utfellt materiale og delvis virus. Porestørrelse 0,01 um. Automatisk tilbakespyling og flushing som enkelt styres via programmerbar kontroll. Enkelt å drifte med lave kostnader. […]
Generellt om privat VannbehandlingVed dårlig vannkvalitet bør man først vurdere om det finnes alternative vannkilder, eller om eksisterende kilde kan forbedres. Vannbehandling er et godt alternativ om ikke kvaliteten kan forbedres på naturlig måte. Valg av metode vil være avhengig av hvilke problemer man ønsker å løse. Ved valg av vannbehandlingsanlegg er følgende faktorer avgjørende for valg av […]
Humusfjerning i privat vannforsyningHumus i form av farge og organiske stoffer er utbredt pga. våre mange overflate kilder. Vann fra innsjøer, elver, bekker eller tjern filtreres ikke naturlig fra naturens side og har derfor ofte høyt fargetall. Humus i form av farge og organiske stoffer er utbredt pga. våre mange overflate kilder. Vann fra innsjøer, elver, bekker eller […]
Aktuelle behandlingsmetoder på grunnvannBakterier er som regel et mindre problem i grunnvann enn i overflatevann, eller vann fra elver og bekker. Grunnvann kan imidletid ha tildels sterke konsentrasjoner av kalk, jern, kalk, mangan, hydrogensulfid eller andre substanser. Bakterier er som regel et mindre problem i grunnvann enn i overflatevann, eller vann fra elver og bekker. Grunnvann kan imidletid […]
Homespring- Banebrytende membranteknologi for problemvann i privathusholdning og industriHOMESPRING er et nyutviklet prisvinnende filtersystem for problemvann. Anlegget bygger på hulfiber membranteknologi og er velegnet i såvel privathusholdning som industriapplikasjoner. Forfilteret av aktivt kull fjerner uønsket smak og lukt. Membranene fjerner patogener som giardia og kryptosporidium. Automatisk daglig tilbakespyling gir kuntinuerlig bakteriefritt vann og ekstremt lang levetid. Enkel drift og vedlikehold gjør anlegget svært […]
Aquafine DW-8 – UV Desinfeksjon for privathusholdningFor å fjerne bakterier i drikkevann er UV bestråling en foretrukket behandlingsmåte. UV anlegget bør installeres etter annen vannbehandling og vannet bør filtreres før UV behandling. UV anlegget bør installeres så nære forbrukssted som mulig. Dersom råvannet har høye konsentrasjoner av jern/mangan eller farge, bør dette fjernes med egnede filteranlegg før selve UV anlegget DW-8 […]
Profisoft XL14-XL40 AvherdingProfisoft – Avherdingsanlegg for fjerning av Kalsium og magnesium. Avherdingsanlegg serie XL for bløtgjøring av kalk- holdig vann. Leveres i kapasiteter fra 15-35 l/min. Anleggene leveres som standard med tidsstyrt regenerering I spesialutførelse leveres anlegget for mengdestyrt regenerering.     Kapasitet liter/minutt Kapasitet m3/regenerering Plassbehov Filtertype Kontinuelig Kortvarig 1 odH 10 odH   Bredde x […]
ProfiFE – Jern og Manganfilter 13-20 l/minPROFIFE – Filterfor fjerning av Jern og mangan PROFI Fe – Felles spesifikasjoner og krav til råvannet.   Alle modeller leveres med kjemikaliebeholder med dim 26*43 cm. Anslutning inntak/utløp og avløp: 22/22/25mm eller 1″ PH på råvann: 6,5 til 8,8   Maksimum innhold: Innhold av organisk materiale: 15 mg som KMnO4 Alkalitet: Maks 4 mg […]
PofiGAC – Smak og lukt – 20 -95 l/minPROFIKARB – Kullfilter for fjerning av smak og lukt samt deklorinering. PROFI KARB 100 – Fjerner smak, lukt, klor og farge.Solid filtertank i næringsmiddelbestandig armert glassfiber. Filtertank fyllt med aktivt kull av første klasse. Lang kontakttid med kullet gir øket effekt. Anbefalt arb.trykk fra 2,0 til 7 bar. Automatisk skylling på tid. Filtertype Kapasitet liter/min […]
ProfiXH40 – HumusfilterOverflatevann kan inneholde stedvis store mengder av humus. I de værste tilfelle kan store mengder humus gjøre vannet uegnet som forbruksvann. Humus er også et problem før andre renseprosesser som f.eks Omvendt Osmose eller totalavsalting med ionebytte. Humusholdig vann er lite egnet for desinfeksjon med klor eller UV bestråling. I filteret passerer vannet en makroporøs […]