Bakteriefritt Drikkevann med UV Desinfeksjon – Små vannverk

Bakteriefritt Drikkevann med UV Desinfeksjon – Små vannverk

Rent  bakteriefritt drikkevann ? UV – Desinfeksjon er løsningen !.  Hva er UV Desinfeksjon ? . Ved Ultraviolett bestråling av vannet trenger UV stålene inn i eventuelle bakterier og gjør disse inaktive. Viqua har lang erfaring i utvikling av UV anlegg og er markedsledende produsent med anlegg for privathusholdning og industri med kapasitetsbehov opp til […]

Les mer

Løsninger i privat vannbehandling

Løsninger i privat vannbehandling

Vi mottar mange forespørsler om løsninger i privat vannbehandling. For å kunne svare på disse, må vi ha en vannanalyse, eller verdier på de viktigste kvalitetsparametere som pH, jern, mangan, farge, konduktivitet, samt hardhet. En bakteorologisk analyse er også nyttig om du mistenker vannet for å være biologisk forurenset. Du kan velge å behandle kunn […]

Les mer

Ultrafiltrering i Privat vannbehandling

Meget kompakt og prisgunstig Ultrafilter for generell  vannbehandling. Effektivt selvrensende, kontinuerlig drift for oppkobling på ledningsnett uten pumpe.  Hydrofil dobbeltbelagt  Polyakrylnitril hulfibermembran på 50.000 Dalton fjerner effektivt turbiditet, slam, partikler, mikroorganismer, utfellt materiale og delvis virus. Porestørrelse 0,01 um. Automatisk tilbakespyling og flushing som enkelt styres via programmerbar kontroll. Enkelt å drifte med lave kostnader. […]

Les mer

Generellt om privat Vannbehandling

Ved dårlig vannkvalitet bør man først vurdere om det finnes alternative vannkilder, eller om eksisterende kilde kan forbedres. Vannbehandling er et godt alternativ om ikke kvaliteten kan forbedres på naturlig måte. Valg av metode vil være avhengig av hvilke problemer man ønsker å løse. Ved valg av vannbehandlingsanlegg er følgende faktorer avgjørende for valg av […]

Les mer

Humusfjerning i privat vannforsyning

Humus i form av farge og organiske stoffer er utbredt pga. våre mange overflate kilder. Vann fra innsjøer, elver, bekker eller tjern filtreres ikke naturlig fra naturens side og har derfor ofte høyt fargetall. Humus i form av farge og organiske stoffer er utbredt pga. våre mange overflate kilder. Vann fra innsjøer, elver, bekker eller […]

Les mer

Aktuelle behandlingsmetoder på grunnvann

Bakterier er som regel et mindre problem i grunnvann enn i overflatevann, eller vann fra elver og bekker. Grunnvann kan imidletid ha tildels sterke konsentrasjoner av kalk, jern, kalk, mangan, hydrogensulfid eller andre substanser. Bakterier er som regel et mindre problem i grunnvann enn i overflatevann, eller vann fra elver og bekker. Grunnvann kan imidletid […]

Les mer

Homespring- Banebrytende membranteknologi for problemvann i privathusholdning og industri

HOMESPRING er et nyutviklet prisvinnende filtersystem for problemvann. Anlegget bygger på hulfiber membranteknologi og er velegnet i såvel privathusholdning som industriapplikasjoner. Forfilteret av aktivt kull fjerner uønsket smak og lukt. Membranene fjerner patogener som giardia og kryptosporidium. Automatisk daglig tilbakespyling gir kuntinuerlig bakteriefritt vann og ekstremt lang levetid. Enkel drift og vedlikehold gjør anlegget svært […]

Les mer

Aquafine DW-8 – UV Desinfeksjon for privathusholdning

For å fjerne bakterier i drikkevann er UV bestråling en foretrukket behandlingsmåte. UV anlegget bør installeres etter annen vannbehandling og vannet bør filtreres før UV behandling. UV anlegget bør installeres så nære forbrukssted som mulig. Dersom råvannet har høye konsentrasjoner av jern/mangan eller farge, bør dette fjernes med egnede filteranlegg før selve UV anlegget DW-8 […]

Les mer

Profisoft XL14-XL40 Avherding

Profisoft – Avherdingsanlegg for fjerning av Kalsium og magnesium. Avherdingsanlegg serie XL for bløtgjøring av kalk- holdig vann. Leveres i kapasiteter fra 15-35 l/min. Anleggene leveres som standard med tidsstyrt regenerering I spesialutførelse leveres anlegget for mengdestyrt regenerering.     Kapasitet liter/minutt Kapasitet m3/regenerering Plassbehov Filtertype Kontinuelig Kortvarig 1 odH 10 odH   Bredde x […]

Les mer