Deionisering av vann – Ionebyttemasse Mixed Bed

Mixed bed ionebyttemasse og funksjon ved deionisering De aller fleste oppløste urenheter i moderne vannforsyning [...]

Vannkvalitet – Laboratorievann Parameter ISO og ASTM

Vannkvalitet – Laboratorievann Parameter ISO og ASTM Europa og USA har forskjellige normer for klassifisering [...]

Sammenlignbare membranelementer – Omvendt Osmose

Membranelementet er hjertet i et Omvendt Osmose Membrananlegg. Membranelementene er delvis håndbygget med +/- tolleranser [...]

Vannbehandling i privathusholdning

Vi har alle behov for rent bakteriefritt vann, mennesker og dyr. Vannbehandling i privat-husholdning, Behandling [...]

Desinfeksjon av vann med UV Lys – Små vannverk

Desinfeksjon av vann med UV lys – Desinfeksjon er løsningen !.  Hva er UV Desinfeksjon [...]

Hytrex partikkelfilter – Det beste forfilteret

Hytrex partikkelfilter er et resultat av forskning. Under utviklingen av filter for sigaretter, kom American [...]

Nyttige omregningstabeller i vannbehandling

Nyttige omregningstabeller  i vannbehandling Multiplikasjonsfaktor ved konvertering US Metrisk Fra US til metrisk Fra metrisk [...]

Identifisering av forurensing i vann

Identifisering av forurensing i vann I sin reneste form er vann blant de mest aggresive [...]

Temperatur korreksjonstabell for beregning av flux i RO anlegg

Ved dimensjonering av Omvendt Osmose anlegg, skal det tas hensyn til vanntemperatur . Anleggets kapasitet [...]

UV Desinfeksjon av vann – Bakteriefritt drikkevann

UV Ultraviolett bestråling gir bakteriefritt vann Vann kan desinfiseres på en rekke måter. Klorering, Ozonering, [...]