Temperatur korreksjonstabell for beregning av flux i RO anlegg

Ved dimensjonering av Omvendt Osmose anlegg, skal det tas hensyn til vanntemperatur . Anleggets kapasitet må temperatur kompenseres  da Flux (produksjon av rent vann) og kapasitet (Permeat) vil variere med vanntemperatur. Vannets hydrologiske egenskaper er forskjellig ved endret temperatur

Generellt kan man si at hver grad endring av vanntemperatur, gir +/- 3% endring i flux (kapasitet) respektivt. Kapasitetsangivelse for flere typer anlegg er angitt ved 25 C/2000 ppm. Ved dimensjonering av anlegg bør følgende temperaturkorreksjon benyttes ved lavere eller høyere vanntemperatur. Kontakt oss gjerne for dimensjonering av anlegg. F.eks, et anlegg som er kapasitetsberegnet ved 25 C vil gi ca. 40% lavere kapsitet ved 7 grader vanntemperatur. På anlegg som benyttes ved produksjon av ferskvann fra saltvann gjelder andre forhold ettersom flux er lavere, menbrantrykk høyere, og saltinnholdet opp mot 45000 ppm tds

Temperatur C Korreksjonsfaktor
1,70 0,53
4,4 0,56
7,2 0,62
10 0,68
12,8 0,73
15,6 0,78
18,3 0,85
21,1 0,9
25 1
26,7 1,04
29,4 1,10
32,2 1,17
35 1,23
37,8 1,3
40,5 1,39
43,3 1,45
46,1 1,51