Temperatur korreksjonstabell for beregning av flux i RO anlegg

Ved beregning av kapasitet ved dimensjonering av Omvendt Osmose anlegg, skal det tas hensyn til vanntemperatur . Flux og kapasitet (Permeat) vil variere med vanntemperatur.

Generellt kan man si at hver grad endring av vanntemperatur, gir +/- 3% endring i flux (kapasitet) respektivt. Kapasitetsangivelse for flere typer anlegg er angitt ved 25 C/2000 ppm. Ved dimensjonering av anlegg bør følgende temperaturkorreksjon benyttes ved lavere eller høyere vanntemperatur. Kontakt oss gjerne for dimensjonering av anlegg. F.eks, et anlegg som er kapasitetsberegnet ved 25 C vil gi ca. 40% lavere kapsitet ved 7 grader vanntemperatur. 

Temperatur C Korreksjonsfaktor
1,70 0,53
4,4 0,56
7,2 0,62
10 0,68
12,8 0,73
15,6 0,78
18,3 0,85
21,1 0,9
25 1
26,7 1,04
29,4 1,10
32,2 1,17
35 1,23
37,8 1,3
40,5 1,39
43,3 1,45
46,1 1,51