Vannkvalitet – Parameter ISO og ASTM

Europa og USA har forskjellige normer for klassifisering av vannkvalitet. Generellt er disse samsvarende. med unntak av enkelte grenseverdier. Følgende tabeller er angir paremeter som er angitt i respektiv kvalitetskategori for ISO og ASTM

Forurensning Parameter og enhet
Type 3 Type 2 Type 1
Ioner Motstand (MΩ•cm @ 25°C) >0.05 >1.0 >18.0
Organiske stoffer TOC (ppb) <200 <50 <10
Pyrogener (EU/mL) NA NA <0.03
Partikler Particulates > 0.2 µm (units/mL) NA NA <1
Colloids Silica (ppb) <1000 <10 <10
Bakterier Bacteria (cfu/mL) <1000 <100 <1

International Organization for Standardization (ISO)

ISO er basert på norm  ISO 3696:1987, og angir 3 kvalitetsgrader r: Grad  1, Grad  2 og Grad  3, hvor grad 1 er den reneste(se under):

 

Parameter Grade 1 Grade 2 Grade 3
pH verdi ved  25oC 5.0–7.0
Konduktivitet (μS/cm)  ved 25oC, max 0.1 1.0 5.0
ORP/COD (mg/l), max 0.08 0.4
UV Absorbans 254 nm and 1 cm max. 0.001 0.01
Faststoff etter evaporering  110oC (mg/kg), max 1 2
Silica (SiO2) innh (mg/l), max 0.01 0.02

American Society for Testing and Materials (ASTM)

ASTM angir  D1193-06 og har 4 kvaliteter.

Parameter Type I* Type II** Type III*** Type IV
Konduktivitet  (μS/cm) ved 25oC, max 0.056 1.0 0.25 5.0
Motstand (MΩ-cm) ved 25oC, max 18.0 1.0 4.0 0.2
pH ved 25oC 5.0–8.0
TOC (μg/l), max (Totalt Organisk 50 50 200 No limit
Sodium (μg/l), max 1 5 10 50
Silica (μg/l), max 3 3 500 No limit
Chloride (μg/l), max 1 5 10 50
I tillegg gjelder egne krav for produksjon av vann som benyttes til injeksjon. ”Water for Injection” i Farmasøytisk industri. Her stilles i tillegg til kvalitetskrav på selve vannet, samt til produksjonsmetode og prosesser.