Sammenlignbare membranelementer – Omvendt Osmose

Membranelementer er hjertet i et Omvendt Osmose Membrananlegg. Membranelementene er delvis håndbygget med +/- tolleranser under produksjon.membranelementer Type  Membranelementer er forskjellig for anlegg som avsalter ferskvann og sjøvann. Avvisning av salter for sjøvannsmembraner ligger generellt på 99,8%. Flow varierer og er spesifikk for hver enkelt membrantype. Typiske sjøvannsmembraner er av type AD,AD-LE (Low energy) og AE. Membraner for avsalting av ferskvann. Suez Membrantyper er klasssifisert ihht følgende:

  • A-Serie: Tynn Film – Omvendt Osmose  AD,AD-LE,AE,AG,AG-LF,AK,AK_LE,AP
  • C-serie: Cellulose membran – Omvendy Osmose
  • H-Serie: Tynn Film – Nanofiltrering

Følgende tabell viser en oversikt over sammenligbare memranelementer fra toneanvivende produsenter

Omvendt Osmose Low Energy – Ferskvann
Suez Filmetc Hydranautics Toray CSM
AP-90 NF90-4040 NE4040-90
AP-365 ESNA1-LF-(LD)
AP-400 NF90-400 NE8040-90
AK-90 LE XL4-4040, LC LE-4040 ESPA4(LD)-4040 TMH10A RE4040-BLF
AK-400 LE ESPA4,ESPA4-LD TMH20A(370,400,400C) RE8040-BLF
AK-440 LE XLE-440 ESPA4MAX TMH20A(370,400,400C) RE8040-BLF440
AK-4040FM LP-4040
AK8040F-400 ESPA3
AK-90 LE-4040 ESPA1(DL)-440 TMG10 RE4040-BLN
AK-365 TMG20-(370,370C)
AK-400 LE-400 ESPA1(DL)-440 TMG20-(400,400C) RE8040-BLN
AK-440 BW30(HR)LE-440i (LE,ECO)-444i ESPA2(+,MAX) TMG20-(430,440,440C) RE8040-BLN440
Omvendt Osmose Standard – Ferskvann
Suez Filmetc Hydranautics Toray CSM
AG-4040FM BW30-4040 CPA2-4040 RE4040-CE
AG-8040F BW30-365 CPA2
AG-8040F-400 BW30-400 RE8040-CE
AG-8040F-400,(LF7FR,34) BW30FR-(365,400)
AG-90 CPA (2,5-LD)-4040 TM710(D) RE4040-(BE,BN)
AG-365 CPA2 TM720-370 RE8040-BN
AG-400 CPA3 TM720-400 RE8040-BE
AG-400, 34 (BW30,SG30) 400/34i CPA5-LD TM720(D,N)-400 RE8040-B34
AG-440 BW30-440I,BW30HR-440i CPA5MAX TM720-430, TM720(D)-440 RE8040-BE440
AG-90 LF LFC3-LD-4040 TML10 (D,F) RE-4040-DE
AG-400 LF TML20(,DA)-400 RE8040-(FE,FN)
AG-400 LF,34 BW30(x) fr-440/34I LFC3-LD TML20 (D,N)-400,TML20 (D)-370 RE8040-(FN,FE,FD)
AG-440 LF TML-430 RE8040-FE440
AE-400 CPA4
Omvendt Osmose – Sjøvann
Suez Filmetc Hydranautics Toray CSM
AE-90 SW30-440 SWC5-LD-4040 RE4040-SHF
AE-400,34 SW30 (U,X)LE-440 SWC5 (-LD) TM820 (F,R,S,V)440 RE8040-SHF400
AE-440 SW30 (U,X)LE-440 SWC5 MAX TM820 8R,S,V)-440 RE8040-SHF440
AD-90 SW30HR LE-4040 TM810C RE4040-(SHA,SHN)
AD-365 SW30HR-380,SW30HRLE-370/34i TM820 (A,C)-370 RE8040-(SHA,SHN)
AD-400.34 SW30HRLE-(400,400i) SWC4 (+,LD) TM820 (A,C,E,M)-400 RE8040-(SHA,SHN) 400
AD-440 SW30HRLE-44i SWC4 MAX TM820M-440 RE8040-(SHA,SHN) 440
AC-400,34 SW30XHR (400,400i) SWC4B (-LD) TM820K-400
AC-440 SW30XHR-440i SWC4B MAX TM820K-440