Nyttige omregningstabeller i vannbehandling

Nyttige omregningstabeller  i vannbehandling

Multiplikasjonsfaktor ved konvertering

US Metrisk Fra US til metrisk Fra metrisk til US

LINÆRT

Inch (in.) Centimeter (cm.) 2,54 0,394
Foot (ft.) Centimeter 30,48 0,0328
Foot (ft.) Meter (m.) 0,3048 3,281
AREAL
Square Inch cm 2 6,452 0,155
Square Inch m. 2 0,00065 1550.
Square foot (ft2) cm 2 929. 0,0011
Square Foot m 2 0,0929 10,76
VOLUM
Cubic Inch (in3) cm. 3 16,39 0,061
Cubic Inch Liter 0,01639 61,02
Cubic Foot (ft3) cm 3 28320. 0,000035
Cubic Foot Liter 28,32 0,0353
Cubic Foot m 3 0,0283 35,31
Liquid gallon (gal) cm 3 3785. 0.000264
Liquid gallon m 3 0,003785 264,2
VEKT & MASSE
Ounce (av.oz) Gram /gm.) 28,35 0,0353
Ounce Kilogram (kg) 0,0284 35,27
Pound (lb.) Gram (gr.) 453,6 0,0022
Pound (lb.) Kilo (kg) 0,4536 2,205
LINEÆR HASTIGHET
Foot pr. minute cm pr. min 30,48 0,0328
Foot pr. minite m. Pr. min 0,3048 3,281
VEKT OG VOLUM
Ounce pr. gallon Gram pr. liter 7,5 0,1336
Pound pr. gallon Gram pr. liter 119,8 0,00835
Ounce pr. gallon Part pr. million (ppm) 7500. 0,000134
Pound pr 1000 gallon Part pr. million (ppm) 120 0,00835
Pound pr. gallon Kilo pr. liter 0,12 8,35
HASTIGHET, AREAL & VOLUM
Gallon pr. minute Liter pr. min. (l./min) 3,785 0,2642
Gallon pr. min pr. foot 2 l./min pr. m2 40,74 0,0246
Gallon pr. min. pr. foot. 3 Liter pr. min pr. liter 0,1337 7,48
Gallon pr. min pr. foot 3 L./min pr m3 133,65 0,00748
KAPASITET (IONEBYTE)
Pounds Grains (gr.) 7000. 0,000143
Pounds Kilo (kg.) 7. 0,1429
Grain Gram (gr.) 0,0648 15,43
Kilogram (kg) Gram 64,8 0,0154
Kilo pr. foot 3 (kg./ft3) Gram pr. liter (gr./L) 2,288 0,436