Løsninger i privat vannbehandling

vannbehandling

 Vi mottar mange forespørsler om løsninger i privat vannbehandling. For å kunne svare på disse, må vi ha en vannanalyse, eller verdier på de viktigste kvalitetsparametere som pH, jern, mangan, farge, konduktivitet, samt hardhet.

En bakteorologisk analyse er også nyttig om du mistenker vannet for å være biologisk forurenset. Du kan velge å behandle kunn drikkevannet, eller vann som benyttes til matlaging, eller å behandle alt vann til husholdningen.

 

 

 

Brønnvann – Hardt vann – Avleiringer i varmekjeler, etc

En løsning kan være å installere en avherder, eller softener på hovedledningen. Softeneren bør monteres etter hovedkran av autorisert personell. Skal plasseres frostfritt og i teknisk rom med sluk. Vi leverer softnere/ionebyttere for flere kapasiteter. For en privathusholdning på 4 personer er Profisoft et godt alternativ. Her finner du ytterligere informasjon på Profisoft avherdingsanlegg

Husk å installere et patronfilter før Softneren for å beskytte ventilen mot partikler. Vann fra borehull er som regel uten forurensinger, men kan inneholde mye kalk, oppløst og utfellt jern og mangan. Inneholder vannet forurensninger kan et DW8 UV desinfeksjonsanlegg installeres etter softneren.

Brønnvann – Jern og Mangan – Avleiringer, farge, smak lukt

 Løningen er den samme som for hardt vann. Imidlertid er filtertanken fyllt med en annen type ionebyttermasse, som også regenereres med salt.

Her finner du ytterligereinformasjon om Jern – Mangan Filter.

Overflatevann – Åpen brønn, bekk, elv eller innsjø, vann

Overflatevann er ofte bløtt, uten hardhet eller kalk, men som regel ofte forurenset med koli bakterier og i kombinasjon med høyt fargetall. Ved høyt fargetall må et humusfilter benyttes før vannet behandles med UV. Et typisk humusfilter for kapasitet til en privathusholdning finner du her. Filteret regenereres på samme måte som softner og jern/manganfilter. Et UV Desinfeksjonsanlegg kan med fordel installeres etter Humusfilteret ved påvisning av bakterier. Les mer om fjerning av humus i privathusholdning

Membranfiltrering av alle typer vann

 I de senere år er Hulfiber membranteknologi utviklet for bruk også i privat vannbehandling. Anleggene er velegnet for bruk på vann som er forurenset med utfellt materiale som partikler, utfellt jern, mangan, tildels farge og bakterier. HOMESPRING er selvrensende og fjerner fysisk partikler og bakterier. Oppløste ioner går igjennom membranen og filtreres ikke ut. Filteret er plassbesparende og selvrensende

 

 

 

Ultrafiltrering under benk

 Merlin er et ultrafilteranlegg for montering under bak, eller opå drikkevannspost. Filteret drives på vanntrykket og benytter ikke beholder eller lagertank . Merlin består av 3 rensetrinn, Partikkelfiltrering, Kullfiltrering og membranfiltrering (Ultrafiltrering) Les mer om MERLIN som er enkelt å installere.

Omvendt Osmose

Ved store forurensnnger av salter, organiske stoffeer aller at drikkevannet er infiltrert med saltvann, kan Omvendt Osmose være et alternativ. Imidlertid krever dette tilstrekkelig forbehandling og fjerning av eventuell kalk før behandling med omvendt Osmose. RO anlegget krever min 2,1 bar innløpstrykk og skiller vannet i 2 separate strømmer, renset vann og oppkonsentrerte forurensninger. Det rensede vannet må lagres i tank, som stanser anlegget når tanken er full.