ProfiXH40 – Humusfilter

Overflatevann kan inneholde stedvis store mengder av humus. I de værste tilfelle kan store mengder humus gjøre vannet uegnet som forbruksvann.

Humus er også et problem før andre renseprosesser som f.eks Omvendt Osmose eller totalavsalting med ionebytte. Humusholdig vann er lite egnet for desinfeksjon med klor eller UV bestråling. I filteret passerer vannet en makroporøs ionebyttermasse, hvor humussyren byttes ut mot klorid.

Prosessen går i sekvenser med regenerering, utlading og ny regenerering.

XH serie humusfilter filter er velegnet for bruk i boliger, gårdbruk og mindre industrianlegg på vann
med høyt innhold av humus. Filteret er en gjennomprøvet konstruksjon, produsert i Norge av førsteklases komponenter fra verdens ledende fabrikker. Filteret er utstyrt med filterautomatikk som skyller filteret til faste tider eller etter fastlagt mengde. Etter noe tid må det etterfylles med salttabletter i kjemikaliebeholderen. En gang pr. mnd tilsettes noe kaustisk soda i beholderen slik at filteret blir regenerert med en blanding av natriumklorid og natronlut.

 

KAPASITETSOVERSIKT

Type     Kap. l/min      Saltforbr. pr. regen   Dimensjon.   Skyllev. liter pr.min

XH 40      15                     8                            25*155                    5

XH70       25                    14                           32*155                    8

Last ned driftsmanual