PofiGAC – Smak og lukt – 20 -95 l/min

PROFIKARB – Kullfilter for fjerning av smak og lukt samt deklorinering.

PROFI KARB 100 – Fjerner smak, lukt, klor og farge.Solid filtertank i næringsmiddelbestandig armert glassfiber. Filtertank fyllt med aktivt kull av første klasse. Lang kontakttid med kullet gir øket effekt. Anbefalt arb.trykk fra 2,0 til 7 bar. Automatisk skylling på tid.
Filtertype
Kapasitet liter/min
Dimensjon
Y.Dia *Tot. Høyde i mm
Bærelager grus
Liter
Skyllevann
L/min. maks
Ansl. Inn/Ut/Avløp i mm.
Deklorinering Farge, smak, lukt
PROFI KARB 100 60 20 405*1850 38 40/40/40
FROFI KARB 170 95 32 550*2000 65 40/40/40