ProfiFE – Jern og Manganfilter 13-20 l/min

PROFIFE – Filterfor fjerning av Jern og mangan

PROFI Fe – Felles spesifikasjoner og krav til råvannet.
 
Alle modeller leveres med kjemikaliebeholder med dim 26*43 cm.
Anslutning inntak/utløp og avløp: 22/22/25mm eller 1″
PH på råvann: 6,5 til 8,8
 
Maksimum innhold:
Innhold av organisk materiale: 15 mg som KMnO4
Alkalitet: Maks 4 mg pr. mgFe/Mn.
Jern:15 mg/l. Fe
Mangan:5 mg/l.Mn
Hydrogensulfid:5 mg/l.
 
Trykk:2,5 til 8,3 bar
Temperatur:5 til 50 C

Råvannet skal være fritt for partikler og slam. Det anbefales derfor å installere et patronfilter før filterenheten på min 5 my. Komplett regenerering tar 2 timer. Filteret skal alltid plasseres/monteres etter hydrofortank.

Filtertype
Kapasitet liter/min
Kap. M3 vann mellom
2 regenereringer
forurenset av /liter
Dimensjon
Y.Dia *Tot. Høyde
Skyllevann
L/min maks
Skyllevann
Samlet forbr.
 
Kontinuerlig
Kortvarig
     
1 mg Fe
1 mg Fe
+ 0,5 mg Mn
     
PROFI Fe28 13 25 42 18 25*140 17 340
FROFI Fe42 17 30 56 27 25*156 17 340
PROFI Fe56 20 35 84 36 34*155 34 680