Profisoft XL14-XL40 Avherding

Profisoft – Avherdingsanlegg for fjerning av Kalsium og magnesium.

  • Avherdingsanlegg serie XL for bløtgjøring av kalk-
  • holdig vann. Leveres i kapasiteter fra 15-35 l/min.
  • Anleggene leveres som standard med tidsstyrt regenerering
  • I spesialutførelse leveres anlegget for mengdestyrt regenerering.
 
 
Kapasitet liter/minutt
Kapasitet m3/regenerering
Plassbehov
Filtertype
Kontinuelig
Kortvarig
1 odH
10 odH
 
Bredde x dybde x høyde 
PROFI XL 14
13
20
58
6
700 x 600 x 1100
PROFI XL 15
13
20
62
6
330 x 520 x 925
PROFI XL 20
18
28
85
9
800 x 700 x 1320
PROFI XL 40
33
30
165
17
850 x 750 x 1350
Spesifikasjoner/krav til råvannet:        
Anslutning inn/ut/drenering: R1″/3/4″      
Maks. innhold jern/mangan: 0,2 mg/l Fe    
Organisk materiale:   15 mg/l KMnO4    
Arbeidstrykk/vanntemp.: 1,5 – 8,0 bar/2 – 40 oC    
El tilslutning:     230V/24V.      
Råvannet skal være fritt for partikler og slam. Det anbefales et patronfilter som forfilter.
Anlegget monteres alltid etter trykktank.      
Anlegget leveres med ionebyttermasse og salttank.