Aquafine DW-8 – UV Desinfeksjon for privathusholdning

For å fjerne bakterier i drikkevann er UV bestråling en foretrukket behandlingsmåte. UV anlegget bør installeres etter annen vannbehandling og vannet bør filtreres før UV behandling. UV anlegget bør installeres så nære forbrukssted som mulig.

Dersom råvannet har høye konsentrasjoner av jern/mangan eller farge, bør dette fjernes med egnede filteranlegg før selve UV anlegget

DW-8 er meget prisgustig og derfor et godt alternativ til desinfeksjon uten bruk av kjemikalier. Anlegget har en kapasitet på opp til 2,3 m3/time med UV dose på >30.000 mikrowattsekunder etter 8.000 driftstimer. Anlegget er godkjent av SIFF (Statens Institutt for folkehelse) og passer godt i privathusholdning, på hytter, gårdsbruk samt behandling av brønnvann etc. Det er lite, kompakt, lett å installere og driftssikkert. UV kammer av SS314, 1 UV lampe på 0,27 amp og 65 watt.

Maks driftstrykk 8,3 bar med 3/4″ NPT gjenget anslutning.