Homespring- Banebrytende membranteknologi for problemvann i privathusholdning og industri

HOMESPRING er et nyutviklet prisvinnende filtersystem for problemvann. Anlegget bygger på hulfiber membranteknologi og er velegnet i såvel privathusholdning som industriapplikasjoner. Forfilteret av aktivt kull fjerner uønsket smak og lukt. Membranene fjerner patogener som giardia og kryptosporidium.

Automatisk daglig tilbakespyling gir kuntinuerlig bakteriefritt vann og ekstremt lang levetid. Enkel drift og vedlikehold gjør anlegget svært anvendelig i en rekke applikasjoner. Bl.a. har anlegget vist seg svært effektivt i katastrofeområder etter Tsunamien og Katrina, da det kan driftes også uten ekstern strømkilde.

HOMESPRING leveres i 3 kapasiteter. Testet og godkjent av en rekke internasjonale organisasjoner som BioVir, NSF og WQA

Selve hjertet i HOMESPRING filter prosessen er Ultrafilter (UF) hulfiber membraner som former en fysisk barriere mot turbiditet, forurensninger, parasitter og bakteria i området ned til 0,1 – 0,01 my. Rent vann passerer membranveggen for å samles opp i fiberkjernen. Forskjellige typer membraner gir anlegget en rekke anvendelsesmuligheter i vannbehandling med vanskelige forurensninger.

Zenon HOMESPRING Kan benyttes på alle typer vannkilder som brønnvann, overflatevann, elver, eller kommunalt vann. Vannet ledes inn i toppen på filteret og passerer først et kullfilter for fjerning av smak og lukt. Filteret driftes på normalt linjetrykk med et trykkfall på bare 0,17 bar ved flow på 12 l/min. Automatisk tilbakespyling hvert døgn (etter 24 timer)

Filteret skal monteres etter trykktank eller etter hovedkran. Kompakt design gir liten byggeplass. Diameter ca 46 cm, høyde ca. 165 cm. Vekt ca 45 kg uten vann. Direkte filtrering betyr at filteret monteres uten lagertank og kun ca. 3% av vannforbruket benyttes til tilbakespyling. Kun rent bakteriefritt vann passerer membranen og ledes til forbruk. Filteret er kan også benyttes på klorert vann.

TEKNISK INFORMASJON

MODELL/TYPE
UF207
UF209
UF211
Max Kap. l/min – Kortvarig
26.5
34
42
Maks.kap. l/min – Drift
14
17
17
       
       
Installasjonshøyde i cm – Vertikal montert
173
188
188
Installasjonshøyde i cm. Horisontalt
91
91
91
Footprint (vertikalmontert)  cm
45 x 45
45 x 45
45 x 45
Footprint (horisontalmontert) cm
61 x 173
61 x 188
61 x 188
Maks temp.
60°C
60°C
60°C
Homespring controller
plus
plus
plus
Alle anlegg er egnet for filtrering av råvann fra elver, bekker, vann, brønner eller kommunalt vann.

Teknologisk sammenligning

Systemkapasitet
UF Anlegg
Ozon anlegg
Omvendt Osmose
Klorinering
Fjerner bakterier og virus*
Fjerner parasitter*
Effektivt selvrensende
Trenger ikke strøm for å virke
Forbedret smak
Forbedret utseende

Last ned prospekt